Siirtolaisuusinstituutin digitaalisissa aineistoissa on mm:

  • Siirtolaiskirjeitä

Noin 300 kirjeen näyte Pohjois-Amerikasta Suomeen lähetetyistä siirtolaiskirjeistä. Kaiken kaikkiaan Siirtolaisuuskokoelmissa on n. 20 000 kirjettä, joista suurin osa on viime vuosisadan ”amerikankirjeitä”

  • Lehtileikkeitä

Lähes 800 näytettä Suomi-Seuran keräämästä yli 23 000:n siirtolaisuusaiheisen lehtiartikkelin (1892–1969) kokoelmasta. Siirtolaisuusinstituutti ja aineiston omistava Turun yliopiston yleisen historian oppiaine ovat yhteistyössä digitoineet leikekokoelman vv. 2011–2014.

Yli 5000 näytekuvaa Siirtolaisuusinstituutin kuva-arkistosta. HUOM! Gallerian kuvat ovat matalaresoluutioisia (72 dpi).

  • Historiallista tietokirjallisuutta

Siirtolaisuutta käsitteleviä suomen- ja englanninkielisiä tieteellisiä tutkimuksia, paikallishistoriikkeja, oppaita ynnä muita julkaisuja 1800-luvun lopulta alkaen.

Puhtaaksikirjoitettuja siirtolaisuuteen liittyviä uutisia ja artikkeleita suomalaisista sanomalehdistä 1850-luvulta 1910-luvulle.

Digitoituja Suomen virallisia siirtolaisuustilastoja 1800-luvun loppupuolelta alkaen.

Aineistot
Siirtolaisuusinstituutilla on hallussaan monenlaisia muuttoliikkeisiin liittyviä aineistoja, joista merkittävä osa koskee ulkomailla asuvia suomalaisia. Osa aineistosta on saatavilla…
Lue lisää
Arkisto
Siirtolaisuusinstituutin arkisto koostuu Siirtolaisuuskokoelmista sekä instituutin omasta virka-arkistosta. Siirtolaisuuskokoelmiin tallennetaan pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen…
Lue lisää
Sukututkimus
Siirtolaisuusinstituutin kokoelmissa on runsaasti yksilötason tietoja, jotka auttavat jäljittämään ulkomaille muuttaneita suvun jäseniä sekä löytämään tietoja…
Lue lisää
Kirjasto
Siirtolaisuusinstituutin kirjastossa on yli 8 000 muuttoliikkeisiin ja etnisyyteen liittyvää luetteloitua julkaisua. Kirjojen lisäksi kokoelmiin sisältyy ulkosuomalaisten eri puolilla…
Lue lisää