I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar även emigrantättlingar som söker sina finländska rötter.

Släktforskare kan utnyttja institutets arkivmaterial såsom brevsamlingar, fotografier, mikrofilmer och enskilda dokument. På institutets bibliotek finns bland annat utlandsfinländska föreningars och organisationers matriklar, lokalhistoriker och utlandsfinländska tidningar. Biblioteket har dessutom ett stort antal släktpublikationer och annan litteratur i ämnesområdet.

Emigrantregistret

Migrationsinstitutet hjälper släktforskare även genom att förvalta emigrantregistret som innehåller uppgifter om hundratusentals finländare som flyttat utomlands. Registrets huvuddatabaser kan användas via internet:

https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/

Beskrivning av emigrantregistrets databaser:

Passagerarlistor (318 000 dataposter)

Passagerarlistorna innehåller information om personer som rest utomlands med Finska ångfartygs Ab (FÅA) fartyg i huvudsak från Hangö. De flesta av dem är finländska emigranter, men med finns även bland annat Rysslands judar som rest via Finland. Passagerarlistan omfattar följande perioder:

 • Åren 1892–1896, 1899–1914 och 1920–1960 (originalkällorna om emigranter som lämnat landet efter 1949 täcker endast en liten del)
 • I emigrantregistrets databaser har alla tillgängliga uppgifter från FÅA:s passagerarlistor lagrats.

Passförteckningar (285 000 dataposter)

Passförteckningen baserar sig på länsstyrelsernas och stadsmagistraternas passförteckningar från 1800-talets slut fram till 1920. I början av 2019 omfattade databasen följande områden och tidsperioder:

 • Hangö magistrat, 1900–1903
 • Tavastehus län, 1903–1904
 • Kristinestads magistrat, 1890–1891 och 1900–1901
 • Karleby magistrat, 1899–1902
 • Kuopio län, emigranter till Ryssland från åren 1890–1899 och emigranter till områden utanför Europa från åren 1900–1915
 • S:t Michels län, 1914–1915
 • Uleåborgs län, 1897–1922
 • Åbo och Björneborgs län, 1889–1914
 • Vasa län, 1896–1919
 • Viborgs län, emigranter till Amerika, 1906–1909

Uppskattningsvis drygt 100 000 dataposter återstår att lagra.

  Tidnings- och litteraturreferenser (19 000 dataposter)

    I referensdatabasen har man i huvudsak lagrat uppgifter från följande källor:

 • Dödsannonser, minnesrunor, födelsedagshälsningar, personintervjuer och dylika som publicerats i finländska tidningar i Amerika och Australien 1994–1997
 • Minnesrunor som publicerats i Siirtokansan Kalenteri 1918–1978
 • Minnesrunor som publicerats i Raittiuskansan Kalenteri 1897–1972
 • Minnesrunor som publicerats i Kirkollinen kalenteri 1930–1981
 • Namnlistan från verket ”Amerikansuomalaisten Historia II” av Salomon Ilmonen (1923)

Databas över australienfinländare (3 800 dataposter)

Den här databasen innehåller uppgifter om finländare bosatta i Australien före första världskriget. Databasen baserar sig på kortarkivet som Migrationsinstitutets direktör Olavi Koivukangas sammanställde i Australien för sin forskning om australienfinländare. I databasen ingår även en del uppgifter från finländska pass- och passagerarlistor.

Databas över finländare i Nya Zeeland (1 100 dataposter) 

Den här databasen innehåller uppgifter om finländare bosatta i Nya Zeeland. Databasen baserar sig på kortarkivet som Migrationsinstitutets direktör Olavi Koivukangas sammanställde i Nya Zeeland för sin forskning.

Rysslandsfinländska offer för Stalinförföljelserna 1930–1950 (över 8 000 dataposter)

Den här databasen innehåller uppgifter om finländare som föll offer för Stalinförföljelserna i Sovjetunionen på 1930–1950-talen. Uppgifterna baserar sig på Eila Lahti-Argutinas bok ”Olimme joukko vieras vaan” som Migrationsinstitutet gav ut 2001.

Naturaliseringar i Finland 1832-1946 (14 000 dataposter)

Denna databas innehåller information om personer som beviljats ​​medborgarskap i Storhertigdömet Finland och senare Republiken Finland mellan 1832 och 1946. Databasen har sammanställts av PD Antero Leitzinger från finska arkivkällor (Riksarkivet) och tidningar.

 Övriga filer som används av emigrantregistret  

 • Uppgifter om finländska invandrare från 1869–1900 samlades ur kopior av Göteborgs passagerarlistor
 • Hålkortsmaterialet som innehåller uppgifter om pass och färdbiljetter (ca 60 000 dataposter) har fåtts av institutionen för historia vid Åbo universitet och senare datoriserats.
 • Materialet som samlats in av Per-Erik Levlins släktforskningsgrupp från finlandssvenska kyrkböcker i Amerika (databasen innehåller ca 13 600 dataposter).
 • Materialet i utrikesförvaltningens arkiv. I den här databasen har man lagrat uppgifter från utrikesförvaltningens arkivdokument fram till 1950. Materialet består i huvudsak av handlingar som rör finländare som avlidit utomlands (12 000 dataposter).
 • Förteckning över finländare som emigrerat till Amerika via Danmark 1868–1896, som överlåtits av Det Danske Utvandrerarkiv (databasen omfattar ca 500 personer).
 • Databasen Emigranten 2001 (Svenska Emigrantinstitutet, Emigrantregistret, Göteborgs-Emigranten). Innehåller personer som emigrerade via Sverige 1850–1951. (CD-ROM)
 • Kyrkböcker från tre amerikafinländska församlingar på två orter i mikrofilmsformat (Republic, MI och Hancock, MI).
 • Adresser till ämbetsverk och arkiv i Finland och Nordamerika. Olika namnregister, minnespublikationer, ortshistoriker och andra tryckta källor med ett stort antal personnamn. Hit hör till exempel personregister om migranter från Kuusamo, Karstula, Kelviå och S:t Michel.

Handböcker om släktforskning

How to trace your roots in Finland
Elisabeth Uschanov, Krister Björklund & Jouni Korkiasaari (2013)
Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Digitalt material
Migrationsinstitutets digitala material inkluderar till exempel: institutets egna publikationerarkivmaterial (såsom brev och fotografier)presentationerhistoriska…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer