Siirtolaisuusinstituutilla on hallussaan monenlaisia muuttoliikkeisiin liittyviä aineistoja, joista merkittävä osa koskee ulkomailla asuvia suomalaisia. Osa aineistosta on saatavilla digitaalisessa muodossa. Tavoitteemme on entuudestaan lisätä digitaalisen aineiston saatavuutta.

Lisäksi instituutti ylläpitää yhteyksiä yleisarkistoihin, erilaisiin yksityisarkistoihin, kirjastoihin ja tutkimuslaitoksiin eri puolilla maailmaa ja seuraa, mitä muuttoliikkeitä käsittelevää aineistoa niissä on.

Arkisto
Siirtolaisuusinstituutin arkisto koostuu Siirtolaisuuskokoelmista sekä instituutin omasta virka-arkistosta. Siirtolaisuuskokoelmiin tallennetaan pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen…
Lue lisää
Digiaineistot
Siirtolaisuusinstituutin digitaalisiin aineistoihin kuuluvat omien julkaisujen lisäksi mm. arkiston alkuperäisaineistot (kuten kirjeet ja valokuvat)esitelmäthistorialliset…
Lue lisää
Kirjasto
Siirtolaisuusinstituutin kirjastossa on yli 8 000 muuttoliikkeisiin ja etnisyyteen liittyvää luetteloitua julkaisua. Kirjojen lisäksi kokoelmiin sisältyy ulkosuomalaisten eri puolilla…
Lue lisää
Sukututkimus / Siirtolaisrekisteri
Siirtolaisuusinstituutin kokoelmissa on runsaasti yksilötason tietoja, jotka auttavat jäljittämään ulkomaille muuttaneita suvun jäseniä sekä löytämään tietoja…
Lue lisää