Siirtolaisuusinstituutin arkisto koostuu Siirtolaisuuskokoelmista sekä instituutin omasta virka-arkistosta. Siirtolaisuuskokoelmiin tallennetaan pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen liittyvää kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoa.

Siirtolaisuuskokoelmat on avoin arkisto ja sen aineistot ovat pääosin vapaasti käytettävissä. Arkisto on avoinna Siirtolaisuusinstituutin aukioloaikojen mukaisesti. Siirtolaisuuskokoelmien aineistoja sekä kokoelmien kuvailutietoja on saatavilla suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisestä Finna.fi -hakupalvelusta. Lisätietoa näistä sekä hakupalvelun ulottumattomissa toistaiseksi olevista aineistoista (= Aasia-, Afrikka- sekä Etelä-Amerikka-kokoelmat) löytää sivustoltamme sekä olemalla suoraan yhteydessä arkistonhoitajaan: jarno.heinila[at]migrationinstitute.fi

Siirtolaisuuskokoelmien aineistot

Siirtolaisuuskokoelmat pitävät sisällään kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoja yhteensä yli 1000:lta henkilöltä ja yhteisöltä. Kokoelmat karttuvat jatkuvasti eri tahoilta saatavien lahjoitusten ja talletusten avulla. Lisäksi aineistoja kertyy instituutin omina hankintoina sekä kopiointeina.

Siirtolaisuuskokoelmat pitävät sisällään:

 • TEKSTEJÄ – Kirjeitä, päiväkirjoja, kokousaineistoja, matkustus- ym. viranomaisasiakirjoja, lehtileikkeitä, yms.
 • KUVIA – Vedoksia, negatiiveja, digikuvia, dioja, postikortteja ja julisteita. Kokonaismäärä n. 50 000.
 • LIIKKUVAA KUVAA – Raakamateriaalia sekä julkaistuja tallenteita eri televisio-ohjelmista ja dokumenttielokuvista.
 • ÄÄNTÄ – Haastattelutallenteita, musiikkiäänitteitä ja radio-ohjelmia.
 • ESINEITÄ – Matka-arkkuja, vaatteita, kuvataidetta yms.

Siirtolaisuuskokoelmien esittely

Mikä arkisto?

 • Siirtolaisuusinstituutin (SI) toimintaan on alusta asti kuulunut kulttuuriperintöarkiston ylläpito
  • Arkistosta käytetään myös nimeä Siirtolaisuuskokoelmat
 • Painottunut voimakkaasti maastamuuton ja ulkosuomalaisuuden dokumentointiin
  • maahanmuuttoonkin liittyvää aineistoa kertynyt 1990-luvulta lähtien, kerääminen ei systemaattista toistaiseksi

.

.

/

Yleistä tilastotietoa Siirtolaisuuskokoelmista

 • Kokoelman-/arkistonmuodostajia n. 1000
 • 2132 kartuntatapahtumaa (lahjoitukset, deponoinnit, omat hankinnat, kopioinnit) elokuuhun 2022 mennessä
  • keskimäärin 44 kartuntaa/vuosi
 • Arkistoaineiston maantieteellinen jako:
  • Yhdysvallat 50 %
  • Australia 15 %
  • Kanada 10 %
  • Etelä-Amerikka 10 %
  • Aasia, Afrikka, Eurooppa 15 %
  • Kaiken kaikkiaan kokoelmissa on aineistoja lähes 60 maasta.
/

Kokoelman-/arkistonmuodostajat

 • Siirtolaiset yksityishenkilöinä
 • Siirtolaisten perustamat yhdistykset, seurat ja järjestöt
 • Siirtolaisten jälkeläiset ulkomailta (2. ja 3. polvi)
 • Siirtolaisten ystävät ja sukulaiset
 • Muut yksityishenkilöt ulkomailta: aiheesta kiinnostuneet Suomen ystävät
 • Siirtolaisuudesta aiheena kiinnostuneet henkilöt: sukututkijat, kirjailijat, toimittajat
 • Siirtolaistutkijat: tutkimusaineistot
 • Kotimaiset yhdistykset ja järjestöt, joilla yhteyksiä ulkosuomalaisiin (mm. Suomi-Seura)
 • Viranomaiset kotimaasta, muut arkistot ja museot, joilla yhteyksiä ulkosuomalaisiin tai maahanmuuttajiin
/

Tärkeimmät aineistoryhmät

 • Viranomaisasiakirjat sekä muut henkilöasiakirjat (biografica)
 • Yksityiskirjeet
 • Päiväkirjat
 • Muistelmat ja omaelämäkertakirjoitukset
 • Haastattelut
 • Valokuvat
 • Yhdistysasiakirjat
 • Esineistö

.

.

/

Viranomaisasiakirjat sekä muut henkilöasiakirjat (biografica)

 • Matkustamiseen liittyvät dokumentit: esteettömyys-, lääkärin- ja virkatodistukset, passit, matkaliput
 • Kansalaistamisasiakirjat
 • Eri elämänvaiheisiin liittyvät todistukset
 • Kirjelmät
 • Työasiakirjat: esim. palkkatositteet, ay-jäsenkirjat
 • Kauppakirjat, jne.

.

.

/

Yksityiskirjeet

 • Kokonaismäärä n. 20 000 kpl
 • Arkiston käytetyin aineistoryhmä (tutkimuskäyttö)
 • Merkittävin yksittäinen kokoelma: Helsingin yliopiston eteläpohjalaisen osakunnan kirjekeräys, n. 6000 kpl

 

.

 

Kuvassa ote Joseph Johnsonin kirjeestä vaimolleen Carolinalle. Lontoo, 1862. Kyseessä on vanhin arkiston hallussa oleva siirtolaiskirje.

.

/

Päiväkirjat

 • Noin 40 kpl
 • Matkapäiväkirjoja 50 %
 • Aikaväli 1899-2006

 

.

 

Kuvassa amerikansuomalaisen muusikon John Rosendahlin kiertuepäiväkirjan aukeama, 1930.

.

/

Muistelmat ja omaelämäkertakirjoitukset

 • Noin 30 kpl
 • Mitoissa suurta vaihtelua: muutaman sivun muistiinpanoista satojen sivujen käsikirjoituksiin

 

.

 

Kuvassa ote erään inkeriläisen papin muistelmista, ss. 302-303.

.

/

Haastattelut

 • Äänitteinä ja/tai litteraatioina
  • tallennemuodot: mp3, CD, c-kasetti, minidisc, dat-nauha, kelanauha
 • Äänitteiden kokonaiskesto yli 700 tuntia
 • SI:n omia taltiointeja 30-40 %

 

.

 

Kuvassa Olavi Koivukangas haastattelemassa maanviljelijä Kalevi Havukaista Australiassa v. 1981.

.

/

Valokuvat

 • Fyysisten kuvien kokoelmassa yli 32 000 vedosta
 • Pelkästään digitaalisessa muodossa olevia kuvia n. 12 000 kpl
 • Valokuvat ovat kysytyin aineistoryhmämme
  • media
  • ammatti- ja harrastajatutkijat
  • näyttelyt
  • teatteriesitykset, ym.

.

 

.

/

Järjestöasiakirjat

 • Vilkas järjestötoiminta tyypillistä ulkosuomalaisille ympäri maailmaa: ”Suomi-seurat”, poliittiset yhdistykset, urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset, raittiusseurat jne.
 • Siirtolaisuuskokoelmiin tallennettu järjestöhistoriaa paloina ja kokonaisuuksina: irrallisista pöytäkirjoista täydellisiin arkistoihin
  • esimerkkejä arkistoista: Kulttuuriyhdistys Kaleva (Espanja), Tullyn Suomi-seura (Australia), Suur-New Yorkin suomalaisseurojen keskustoimikunta (USA)

 

Kuvassa ote Mount Isan Heimoseuran säännöistä. Australia, 1935.

/

Esineistö

 • Kulttuurihistoriallinen kokoelma: n. 3200 kpl
  • työkalut
  • tekstiilit
  • matkustusvälineet
  • kotitalousvälineet, yms.
 • Taidekokoelma: n. 250 kpl
  • maalaukset
  • veistokset
  • kudelmat

.

.

/

Lisää aineistoryhmiä

 • Muut äänitallenteet: musiikkitallenteet (mm. useita satoja savikiekkoäänitteitä), radio-ohjelmat
 • AV-aineistot: televisio-ohjelmat, dokumenttielokuvat, raakamateriaalit
 • Tutkimusaineistot
 • Lehtileikkeet
 • Pienpainatteet
 • Vanhat siirtolaislehdet

Kuvassa amerikansuomalainen tv-juontaja Carl Pellonpää. Hän isännöi Suomi Kutsuu/Finland Calling-nimistä ohjelmaa yhtäjaksoisesti 53 vuoden ajan (1962-2015). Arkistomme on vastaanottanut häneltä yli 500 tuntia ohjelmamateriaalia.

/

Digitaaliset aineistot

 • Miksi digitoimme arkistoaineistojamme?
  • Halutaan turvata arkistomateriaalin säilyvyys ja käytettävyys; kyse on siis arkistonhoidon perusperiaatteiden noudattamisesta
 • Digitointityö etenee:
  • Keskeisiä aineistoja digitoitu kattavasti: kirjeistä 60%, valokuvista yli 80%
  • Lähitulevaisuuden tavoitteena digitoitujen aineistojen verkkosaatavuuden parantaminen (SI:n nettisivusto + Finna)

 

Kuvakaappaus Finna-palvelusta.

/

Arkiston käyttö

 • Siirtolaisuuskokoelmat on kaikille avoin arkisto, ja sen aineistot ovat pääosin vapaasti käytettävissä.
 • Fyysisiä aineistoja voi tutkia Siirtolaisuusinstituutin tiloissa.
 • Digitaalisesta aineistosta voidaan antaa kopioita etäkäyttöön (pilvipalvelu, sähköposti).
 • Aineiston käytöstä laaditaan käyttösopimus, jossa määritellään mm. aineiston käyttötarkoitus sekä julkaisemiseen liittyvät ehdot.
 • Tietopyynnön johdosta tehtävä digitointi on lähtökohtaisesti veloituksetonta, valokopiointi maksullista.
 • Aineiston kuvaaminen paikan päällä omalla kameralla on sallittua ja maksutonta.
 • Laptop-koneen käyttö muistiinpanojen tekoa varten on sallittua.
 • Aineistoista saa parhaiten tietoa valtakunnallisesta Finna-hakupalvelusta sekä ottamalla yhteyttä arkistonhoitajaan.
/

Siirtolaisuuskokoelmien hankintapolitiikka (hyväksytty Siirtolaisuusinstituutin hallituksen kokouksessa 25.5.2023)

Siirtolaisuuskokoelmien tietosuojaseloste

Aineiston käsittely ja säilytys perustuvat mm. seuraaviin säädöksiin ja ohjeisiin:

 • Arkistolaki (831/1994)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Tekijänoikeuslaki (404/1961)
 • Yksityisarkistojen seulontaohje (AL/12726/00.01.02/2010)
 • Määräys ja ohjeet arkistotiloista (AL/19699/07.01.01.00/2012)
 • Suojamateriaaliohje (KA/13459/07.01.01.00/2018)

Digiaineistot
Digiaineistoja koskevat kyselyt ja pyynnöt voi osoittaa seuraaviin osoitteisiin:  Arkistonhoitaja: jarno.heinila@migrationinstitute.fi Toimisto: info@migrationinstitute.fi
Lue lisää
Sukututkimus / Siirtolaisrekisteri
Siirtolaisuusinstituutin kokoelmissa on runsaasti yksilötason tietoja, jotka auttavat jäljittämään ulkomaille muuttaneita suvun jäseniä sekä löytämään tietoja…
Lue lisää
Kirjasto
Siirtolaisuusinstituutin kirjastossa on yli 10 000 muuttoliikkeisiin ja etnisyyteen liittyvää luetteloitua julkaisua. Kirjojen lisäksi kokoelmiin sisältyy ulkosuomalaisten eri puolilla…
Lue lisää
Lahjoita
Siirtolaisuusinstituutilla on sääntöjensä mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Suomesta ja ulkomailta. Aikaisemmin saamansa lahjoitukset instituutti on sijoittanut…
Lue lisää