NordForsk, 2015–2020

Consortium project director: Professor Allan Krasnik (University of Copenhagen)

Project director in Finland: Research Manager Elli Heikkilä

Project objective:

The project examines, in particular on the basis of register materials, how the socio-economic and ethnic health inequalities between children and young people who have come to the Nordic countries as refugees since 1990 are interrelated and affect their education and integration into the labour market as young adults in Denmark, Finland, Norway and Sweden. The qualitative sub-study examines the transition of young refugees aged 18 to 30 who have arrived in Finland before the age of majority from different educational institutions to the labour market. In addition, we examine the experiences of employers in the employment of refugees.

Download final report here.

Key partners:

Denmark: University of Copenhagen (coordinator); Sweden: Centre for Health Equity Studies CHESS and University of Gothenburg; Norway: Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies and University College of Southeast Norway

Project researchers:

Publications:

Dunlavy A, de Montgomery,  CJ, Lorentzen T, Malin M, Hjern A. (2020). Equity in education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries. CAGE. Project Report 1. Available: https://cage.ku.dk/publications/dokumenter/Equity_in_education__CAGE_report_2020.pdf

Malin, Maili & Elina Kilpi-Jakonen (2020). Ulkomaalaistaustaisten koulutuspolut. Villiina Kazi, Anne Alitolppa-Niitamo & Antti Kaihovaara (ed.), Kotou­tumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 103–118. Available: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162005/TEM_oppaat_10_2019_Tutkimusartikkeleita_kotoutumisesta_20012020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heikkilä, Elli & Eveliina Lyytinen (2019). Irakilaistaustaisten pakolaisten työelämään integraation ajallisuus. Eveliina Lyytinen (ed.), Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 321–344. Available: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/product/214/turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa

Lyytinen, Eveliina (ed.) (2019). Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Available: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/product/214/turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa

Lyytinen, Eveliina & Nita Toom (2019). Two-way labour market integration? Perspectives on youth with a refugee background and employers in Finland. CAGE project report. Available: https://cage.ku.dk/publications/reports/

Lyytinen, Eveliina & Karl Gauffin (2019). Policy developments on the relationship between employment and refugee protection in Sweden and Finland. Siirtolaisuus-Migration, 3: 5-8. Available: https://cage.ku.dk/publications/other-publications/

Borsch, Anne Sofie, Christopher Jamil de Montgomery, Karl Gauffin, Ketil Eide, Elli Heikkilä & Signe Smith Jervelund (2018). Health, Education and Employment Outcomes in Young Refugees in the Nordic Countries: A Systematic Review. Scandinavian Journal of Public Health, 1–13. Available: https://doi.org/10.1177%2F1403494818787099

Malin, Maili (2018). Monikulttuurinen työelämä. Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen & Jukka Uitti (ed.), Työelämän perustietoa. Duodecim.

Heino, Anna, Mika Gissler, Maili Malin & Heini Väisänen (2018). Induced abortions by woman’s country of origin in Finland 2001–2014. Scandinavian Journal of Public Health, 1–8, 2018.

Gauffin, Karl & Eveliina Lyytinen (2017). Working for Integration – A Comparative Analysis of Policies Impacting Labour Market Access among Young Immigrants and Refugees in the Nordic Countries. CAGE project report. Available: http://cage.ku.dk/publications/CAGE_Policy_Report_1.pdf

Malin, Maili (2016). Naiset, vanhukset, lapset ja maahanmuuttajat – oikeus hyvän elämän eväisiin. Siirtolaisuus-Migration, 2, 17-19.

More publications: https://cage.ku.dk/publications/