NordForsk, 2015–2020

Konsortiohankkeen johtaja: professori Allan Krasnik, Kööpenhaminan yliopisto

Hankkeen Suomen johtaja:

Hankkeen tavoite:

Hankkeessa tutkitaan erityisesti rekisteriaineistoihin pohjautuen, miten vuodesta 1990 pakolaisina Pohjoismaihin tulleiden lasten ja nuorten sosioekonomiset ja etniset terveyserot liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat heidän koulutukseensa ja työmarkkinoille sijoittumiseensa nuorina aikuisina Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Laadullisessa osatutkimuksessa tarkastellaan 18–30-vuotiaiden nuorten pakolaisten, jotka ovat saapuneet Suomeen ennen täysi-ikäisyyttä, siirtymistä erilaisista oppilaitoksista työmarkkinoille. Lisäksi selvitetään työnantajien kokemuksia pakolaisten työllistämisestä.

Hankkeen loppuraportti ladattavissa tästä.

Hankkeen tutkijat:

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Kööpenhaminan yliopisto Tanskasta (koordinaattori), Ruotsista Centre for Health Equity Studies, CHESS ja Göteborgin yliopisto sekä Norjasta Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies ja University College of Southeast Norway

Julkaisut:

Dunlavy A, de Montgomery,  CJ, Lorentzen T, Malin M, Hjern A. (2020). Equity in education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries. CAGE. Project Report 1. Saatavilla: https://cage.ku.dk/publications/dokumenter/Equity_in_education__CAGE_report_2020.pdf

Malin, Maili & Elina Kilpi-Jakonen (2020). Ulkomaalaistaustaisten koulutuspolut. Villiina Kazi, Anne Alitolppa-Niitamo & Antti Kaihovaara (toim.), Kotou­tumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 103–118. Saatavilla: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162005/TEM_oppaat_10_2019_Tutkimusartikkeleita_kotoutumisesta_20012020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heikkilä, Elli & Eveliina Lyytinen (2019). Irakilaistaustaisten pakolaisten työelämään integraation ajallisuus. Eveliina Lyytinen (toim.), Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 321–344. Saatavilla: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/product/214/turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa

Lyytinen, Eveliina (toim.) (2019). Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Saatavilla: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/product/214/turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa

Lyytinen, Eveliina & Nita Toom (2019). Two-way labour market integration? Perspectives on youth with a refugee background and employers in Finland. CAGE project report. Saatavilla: https://cage.ku.dk/publications/reports/

Lyytinen, Eveliina & Karl Gauffin (2019). Policy developments on the relationship between employment and refugee protection in Sweden and Finland. Siirtolaisuus-Migration, 3: 5-8. Saatavilla: https://cage.ku.dk/publications/other-publications/

Borsch, Anne Sofie, Christopher Jamil de Montgomery, Karl Gauffin, Ketil Eide, Elli Heikkilä & Signe Smith Jervelund (2018). Health, Education and Employment Outcomes in Young Refugees in the Nordic Countries: A Systematic Review. Scandinavian Journal of Public Health, 1–13. Saatavilla: https://doi.org/10.1177%2F1403494818787099

Malin, Maili (2018). Monikulttuurinen työelämä. Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen & Jukka Uitti (toim.), Työelämän perustietoa. Duodecim.

Heino, Anna, Mika Gissler, Maili Malin & Heini Väisänen (2018). Induced abortions by woman’s country of origin in Finland 2001–2014. Scandinavian Journal of Public Health, 1–8, 2018.

Gauffin, Karl & Eveliina Lyytinen (2017). Working for Integration – A Comparative Analysis of Policies Impacting Labour Market Access among Young Immigrants and Refugees in the Nordic Countries. CAGE project report. Saatavilla: http://cage.ku.dk/publications/CAGE_Policy_Report_1.pdf

Malin, Maili (2016). Naiset, vanhukset, lapset ja maahanmuuttajat – oikeus hyvän elämän eväisiin. Siirtolaisuus-Migration, 2, 17-19.

Lisää julkaisuja: https://cage.ku.dk/publications/