Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland finländare bosatta utomlands och främja kunskapen om detta. Vi är en riksomfattande aktör och en stor del av vårt arbete sker i Finland, men för utlandsfinländarnas del är vårt verksamhetsområde hela världen.

Forskning
Migrationsinstitutets forskning fokuserar på migration och dess effekter. Vi undersöker migration både förr och nu. Migrationsinstitutets särskilda uppgift är att lyfta fram…
Läs mer
Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket…
Läs mer
Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer