Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland finländare bosatta utomlands och främja kunskapen om detta. Vi är en riksomfattande aktör och en stor del av vårt arbete sker i Finland, men för utlandsfinländarnas del är vårt verksamhetsområde hela världen.

Events
06.02.2023

Öppet seminarium: Utländsk arbetskraft inom växthusindustrin i Närpesregionen: Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring den 15.2 kl 17-19 i Närpes

Läs mer
News
20.12.2022

Migrationsinstitutet är stängt 22.12.2022 – 8.1.2023

Läs mer
Events
15.11.2022

Forskningsseminarium tisdagen den 22 November kl. 14.00 – 15.30

Läs mer
News
28.06.2022

Migrationsinstitute är stängd 27.6.-7.8.2022

Läs mer
News
24.03.2022

Två-årig postdoktjänst utlyses i ett forskningsprojekt om etniska stereotyper

Läs mer
News
08.03.2022

En ny förteckning läggs till i Emigrantregistret

Läs mer
Events
08.11.2021

Invandrares hälsa och välfärd i Nyland och Österbotten – inverkar boendekommunens svenskspråkighet? Publiceringstillfället den 1.12. 2021 kl. 10.00

Läs mer
Events
02.06.2021

Forskning om svensk integration – en kartläggning och röster från fältet

Läs mer
Events
29.05.2021

The Migration Conference 2021, 6 – 10 July 2021 – London, UK | ONLINE |

Läs mer
Publikationer

Elli Heikkilä (ed.): Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka – In Which Direction is Finland Evolving? The Dynamics of Mobility and Migration (2020)

Läs mer
Publikationer

Merja Paksuniemi, Minna Körkkö, Pigga Keskitalo & Katja Norvapalo (eds.): Guide to Culturally Responsive Teaching and Diverse Learners in the Daily Life of Schools (2020)

Läs mer
Publikationer

Marko Juntunen & Osama Al Aloulou: Resettled Refugees and Asylum Seekers in the Finnish Housing Market – Iraqi, Syrian and Eritrean Experiences (2019)

Läs mer
Load more
Forskning
Migrationsinstitutets forskning fokuserar på migration och dess effekter. Vi undersöker migration både förr och nu. Migrationsinstitutets särskilda uppgift är att lyfta fram…
Läs mer
Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket…
Läs mer
Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer