Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland finländare bosatta utomlands och främja kunskapen om detta. Vi är en riksomfattande aktör och en stor del av vårt arbete sker i Finland, men för utlandsfinländarnas del är vårt verksamhetsområde hela världen.

Events
14.05.2024

Forskningsseminarium: Emigration från Svenskfinland förr och nu, Åbo Akademi, Vasa 5.6.2024 kl. 14-16.00

Läs mer
News
21.03.2024

FÖRDELNING AV BIDRAG FRÅN NIILO OCH HELEN M. ALHOS FOND OCH KAARLE HJALMAR LEHTINENS FOND FÖR 2024

Läs mer
Events
04.12.2023

Boklansering: “Såsom agnar för vinden – Om den finlandssvenska emigrationen genom tiderna” måndagen den 11 december 2023 kl. 15 – 17 i Kronoby

Läs mer
News
20.11.2023

Nyhetsbrev om integration och invandring i Svenskfinland 2/2023

Läs mer
News
16.11.2023

GEMENSAM VÄDJAN AV ORGANISATIONSNÄTVERKET FÖR MOTTAGNINGSVERKSAMHET OCH INTEGRATIONSSTÖD: Dagens sätt att tala om invandrare stöter ut människor till samhällets periferi

Läs mer
News
21.06.2023

Ha en trevlig sommar! Institutet är stängt 26.6.-6.8.2023

Läs mer
News
31.05.2023

Emigrantregistret – Brukarundersökning är öppen fram till den 22 juni 2023

Läs mer
Events
25.05.2023

”På främmande mark” – ekonomiska och sociala aspekter av tredjelandsmedborgare i Jakobstadsregionen 30.5.2023 kl. 13 – 15

Läs mer
Events
15.05.2023

Seminarium om rurala stannare 23.5.2023

Läs mer
Events
06.02.2023

Öppet seminarium: Utländsk arbetskraft inom växthusindustrin i Närpesregionen: Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring den 15.2 kl 17-19 i Närpes

Läs mer
News
20.12.2022

Migrationsinstitutet är stängt 22.12.2022 – 8.1.2023

Läs mer
Events
15.11.2022

Forskningsseminarium tisdagen den 22 November kl. 14.00 – 15.30

Läs mer
Load more
Forskning
Migrationsinstitutets forskning fokuserar på migration och dess effekter. Vi undersöker migration både förr och nu. Migrationsinstitutets särskilda uppgift är att lyfta fram…
Läs mer
Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket…
Läs mer
Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer