Immigrationsforskningen har blivit ett centralt forskningsområde för Migrationsinstitutet, samtidigt som invandringen till Finland och befolkningen med invandringsbakgrund har ökat.

Under loppet av århundraden har människor från hela världen flyttat till Finland. Många invandrare kommer från närliggande områden, framför allt Östersjöregionen. Under både den svenska och den ryska tiden åtföljdes makthavarna bland annat av handelsmän, soldater och tjänstemän från olika delar av riket. En del invandrare reste vidare, medan andra stannade kvar i Finland. Dessa utgjorde början på till exempel de tyska, ryska och tatariska minoriteterna.

Invandringen till Finland har ökat från och med 1990-talet. Även om den stora majoriteten av invandrarna har kommit från närliggande områden och övriga Europa, har även antalet personer från andra delar av världen ökat.

På 2000-talet har i genomsnitt 26 000 personer per år flyttat till Finland och en klar majoritet av dessa har varit utlänningar. År 2017 var det sammanlagda antalet utlandsfödda 373 000, vilket motsvarar 6,8 procent av hela befolkningen.

Invandrarna är en mycket mångformig grupp. Bland dem finns bland annat återinvandrare, personer som gift sig med invånare i landet, barn som medföljer sina familjer, personer som flyttar för att arbeta eller studera samt flyktingar och asylsökande. De flesta migranterna är vuxna i arbetsför ålder.

Forskningsprojekt
Migrationsinstitutet bedriver grundläggande forskning om migration och konsekvenserna av den. Dessutom deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt och utarbetar undersökningar på…
Läs mer