Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt mål är att ytterligare öka tillgången till digitalt material.

Dessutom håller institutet kontakt med allmänna arkiv, olika privatarkiv, bibliotek och forskningsinstitut i olika delar av världen och följer deras material om migration.

Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Dessutom ger institutet ut tidskriften Siirtolaisuus-Migration som kommer ut med fyra…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer
Släktforskning
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Digitalt material
Migrationsinstitutets digitala material omfattar bland annat: Emigrantbrev Ett sampel på cirka 300 emigrantbrev som skickats från Nordamerika till Finland. Allt som allt innehåller…
Läs mer