Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt mål är att ytterligare öka tillgången till digitalt material.

Dessutom håller institutet kontakt med allmänna arkiv, olika privatarkiv, bibliotek och forskningsinstitut i olika delar av världen och följer deras material om migration.

Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Digitalt material
Förfrågningar gällande digital material kan riktas till: Arkivarie: jarno.heinila@migrationinstitute.fi Kontor: info@siirtolaisuusinstituutti.fi
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 10 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer