Emigrantregistret
Migrationsinstitutet hjälper släktforskare genom att förvalta emigrantregistret som innehåller uppgifter om hundratusentals finländare som flyttat utomlands. Registrets huvuddatabaser kan användas via internet.
Finna
Delar av Migrationsinstitutets arkivmaterial (såsom brev och fotografier) finns i söktjänsten Finna som är gemensam för finländska arkiv, bibliotek och museer.
Doria
Institutets publikationer sammanställs fritt i publikationsarkivet Doria, där det är möjligt att söka efter verk efter ämne, författare eller år.
Journal.fi
Institutets tidskrift Siirtolaisuus-Migration, som kommer ut med fyra nummer per år, kan läsas på Journal.fi-tjänsten.

Vid sidan av våra egna publikationer inkluderar Migrationsinstitutets digitala material till exempel:

  • arkivmaterial (såsom brev och fotografier)
  • presentationer
  • historiska publikationer

Materialet kommer att finnas tillgängligt både direkt från denna webbsidan och via externa söktjänster och publikationsarkiv. Hittills har bara några av materialen lagts till på sajterna.

Förfrågningar gällande digital material kan riktas till:

Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer