Migrationsinstitutets digitala material omfattar bland annat:

  • Emigrantbrev

Ett sampel på cirka 300 emigrantbrev som skickats från Nordamerika till Finland. Allt som allt innehåller Migrationssamlingarna cirka 20 000 brev, av vilka de flesta är ”amerikabrev” från förra seklet.

  • Tidningsurklipp

Nästan 800 sampel från en samling med över 23 000 tidningsartiklar om migrationstemat (1892–1969) som samlats in av Suomi-Seura. Migrationsinstitutet och ämnet allmän historia vid Åbo universitet som äger materialet digitaliserade urklippssamlingen åren 2011–2014.

  • Bildgalleri

Över 5 000 bildexempel från Migrationsinstitutets bildarkiv. OBS! Bilderna i galleriet är lågupplösta (72 dpi).

  • Historisk faktalitteratur

Vetenskapliga publikationer om migration på finska och engelska, lokala historiker, handböcker och andra publikationer från och med 1800-talets slut.

  • Historiskt tidningsmaterial

Renskrivna nyheter och artiklar om migration från finländska tidningar från 1850-talet till 1910-talet.

  • Historiska statistikpublikationer om migration i Finland

Digitaliserad officiell finländsk migrationsstatistik från och med 1800-talets senare hälft.

Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Släktforskning
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer