Emigrantregistret
Migrationsinstitutet hjälper släktforskare genom att förvalta emigrantregistret som innehåller uppgifter om hundratusentals finländare som flyttat utomlands. Registrets huvuddatabaser kan användas på vår webbplats.
Finna
Delar av Migrationsinstitutets arkivmaterial (såsom brev och fotografier) finns i söktjänsten Finna som är gemensam för finländska arkiv, bibliotek och museer. (OBS! Även om mängden arkivmaterial i Finna fortfarande är liten, läggs det till med jämna mellanrum.)
Doria
Doria Publikationsarkiv ger fri tillgång till alla verk i Migrationsinstitutets publikationsserie, artiklar och presentationer av personalen samt till utställningar som producerats av institutet. Dessa kan bläddras och sökas efter ämne, författare eller år. Fri tillgång finns också till hundratals historiska publikationer av utlandsfinländare och tiotals artiklar från finska tidningar från 1800- och 1900-talen.
Journal.fi
Institutets tidskrift Migration-Muuttoliike, som kommer ut med två nummer per år, kan läsas på Journal.fi-tjänsten.

Förfrågningar gällande digital material kan riktas till:

Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 10 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer