Migrationsinstitutets digitala material inkluderar till exempel:

  • institutets egna publikationer
  • arkivmaterial (såsom brev och fotografier)
  • presentationer
  • historiska publikationer

Materialet kommer att finnas tillgängligt både direkt från denna webbsidan och via externa söktjänster och publikationsarkiv (Doria, Finna, journal.fi). Hittills har bara några av materialen lagts till på sajterna.

Förfrågningar gällande digital material kan riktas till:

Arkivarie: jarno.heinila@migrationinstitute.fi

info@siirtolaisuusinstituutti.fi

Emigrantregistret finns här:

https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/

Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer
Arkiv
Migrationsinstitutets arkiv består av Migrationssamlingarna och institutets eget arkiv. I Migrationssamlingarna lagras i huvudsak kulturarvs- och forskningsmaterial om emigration…
Läs mer
Släktforskning / Emigrantregistret
I Migrationsinstitutets samlingar finns mycket data om individer som hjälper att komma släktingar som flyttat utomlands på spåren och hitta information om deras liv. Materialet betjänar…
Läs mer
Biblioteket
I Migrationsinstitutets bibliotek finns över 8 000 katalogiserade publikationer om migration och etnicitet. Förutom böcker omfattar samlingarna tidningar och tidskrifter som…
Läs mer