Migrationsinstitutets strategi 20242026

MISSION

 • Vi studerar samspelet mellan migration och samhälle på många sätt.
 • Vi producerar, samlar in, lagrar och tillgängliggör material om migration.
 • Vi deltar aktivt i migrationsrelaterad och forskningsbaserad samhällsdebatt och påverkan.
/

VISION

 • Vi är den mest kända och ansedda migrationsforsknings- och minnesorganisationen över hela landet.
 • Vi bedriver nationell och internationell betydelsefull migrationsforskning.
 • Vi är huvudaktör och utvecklare av dokumentation och forskning om utlandsfinländare.
 • Vi gör nya öppningar och vetenskapliga genombrott.
/

STRATEGI

 • Vi utvecklar forskningsverksamhet med en tvärvetenskaplig och tvärmetodologisk forskningsstrategi.
 • Vi ökar den digitala tillgängligheten för våra material och tjänster.
 • Vi kommer att fördjupa och bredda vårt samarbete med viktiga parter i vår verksamhet.
 • Vi producerar forskningsdata som underlag för beslutsfattande.
 • Vi kommunicerar på ett mångsidigt och tillgängligt sätt, genom att använda nya kommunikationsmedel.
 • Vi diversifierar stiftelsens insamling och extern forskningsfinansiering.
/

VÄRDEGRUND

 • Öppenhet
 • Etik
 • Rättvisa
 • Gemenskap
/
Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Forskning
Migrationsinstitutets forskning fokuserar på migration och dess effekter. Vi undersöker migration både förr och nu. Migrationsinstitutets särskilda uppgift är att lyfta fram…
Läs mer
Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Institutets publikationer bygger på öppen tillgänglighet (open access), vilket…
Läs mer
Material
Migrationsinstitutet innehar många slags material kring migration, varav en betydande del gäller finländare bosatta utomlands. En del material finns tillgängligt i digitalt format. Vårt…
Läs mer