History Journal -blogi on julkaissut kuvauksen Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Samira Saramon tutkimusprojektista. Projektissaan Saramo rakentaa moniaistista ja kerrostunutta digitaalista karttaa suomalaisesta asutuksesta Ontariossa. Hanke tarkastelee suomalaista siirtolaisuushistoriaa eri näkökulmista ja pyrkii näin edistämään dialogia siirtolaisuustutkimuksen ja kanadalaisen asuttajakolonialismin tutkimuksen välillä. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Linkki History Journal -blogiin.

Lisätietoa hankkeesta: