Siirtolaisuus-Migration är Migrationsinstitutets tidskrift som kommer ut med fyra nummer per år. I tidskriften publiceras artiklar om migration och konsekvenserna av den, bokrecensioner och nyheter. Artiklarna är på finska, svenska eller engelska.

Vi publicerar även texter av utomstående.

Tidskriften kan kostnadsfritt läsas på vår webbplats eller prenumereras hem mot en årsavgift via webbplatsen.

Siirtolaisuus-Migration 4/19

Publikationer
Migrationsinstitutet publicerar undersökningar om migration och dess påverkan samt andra verk om ämnet. Dessutom ger institutet ut tidskriften Siirtolaisuus-Migration som kommer ut med fyra…
Läs mer
Publicera hos oss
Migrationsinstitutet publicerar en mängd publikationer, både för allmänheten och för forskare, kring frågor som anknyter till institutets verksamhetsområden: internationell migration (både…
Läs mer