Deep Mapping the ‘Uncharted Territories’ of Finnish Immigrant History

Koneen Säätiö, 2020–2024

Hankkeen johtaja: Samira Saramo

Hankkeen tavoite:

Hanke tarkastelee suomalaista siirtolaisuushistoriaa eri näkökulmista ja pyrkii näin edistämään dialogia siirtolaisuustutkimuksen ja kanadalaisen asuttajakolonialismin tutkimuksen välillä. Hanke rakentaa moniaistisen ja kerrostuneen digitaalisen kartan suomalaisesta uudis/asutuksesta Ontariossa. Tämä avoimesti saatavilla oleva kartta hyödyntää kartografiaa, kertomuksia, valokuvia, äänimaisemia, väestötilastoja, ekologisia kuvauksia ja arkistolähteitä. Tavoitteena on tarjota uusia tapoja nähdä monimutkaisia ja risteäviä/limittäisiä suhteita paikkaan, historiaan ja identiteettiin. Tämän lähestymistavan ja työkalun avulla suomalaisten siirtolaisten historia sekä sijoittuu yhteisön itsemääriteltyihin merkityksellisiin paikkoihin, että ulottuu eri ajanjaksojen yli fyysisen ympäristön, alkuperäiskansojen näkemysten, valtion asettamien kolonialististen viitekehysten sekä väestö- ja taloushistoriallisten yleiskuvien muuttuvissa konteksteissa.

Lue lisää hankkeesta: https://historyjournal.org.uk/2020/11/24/deep-migrant-settlerhood-unfolding-histories-of-finns-in-canada/https://historyjournal.org.uk/2020/11/24/deep-migrant-settlerhood-unfolding-histories-of-finns-in-canada/

Hankkeen tutkija: