Svenska Finlands Folkting, 2020-2021

Tutkija: Dan Sundblom

Projektissa tutkitaan maastamuuttoa, maahanmuuttoa ja maan sisäisiä muuttoliikkeitä ruotsinkielisillä alueilla Suomessa. Projekti koostuu asiatuntijahaastatteluista, joissa selvitetään, miten erilaiset keskeiset toimijat näkevät haasteet ja mahdollisuudet liittyen muuttoliikkeisiin ruotsinkielisillä alueilla. Tämän lisäksi projektin aineisto koostuu tilastoista ja taustatiedoista muuttoliikkeistä. Hankkeesta tulee raportti, jota voidaan käyttää strategisessa kehitys- työssä koskien suomenruotsalaisia.