Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland

Preliminärt program

11.6.2021 kl. 10-11.30 zoom

Forskning om svensk integration – en kartläggning och röster från fältet

Vad, hur och varför har man forskat om integrationen i Svenskfinland? En helhetsbild över forskningsläget kring integrationen i Svenskfinland saknas från förr. Samtidigt saknas även fältets syn på vad som borde forskas i, vilken slags forskningsbaserad kunskap behövs och i vilken form som forskningen önskas att delges.

Doktorand Liselott Sundbäck och doktorand Magdalena Kosova har nu gjort en kartläggning över integrationsforskningen i Svenskfinland. Vidare arrangerades fyra workshoptillfällen i samarbete med Bildningsalliansen i slutet av mars 2021. Avsikten med workshopparna var att få fältets syn på vad som borde forskas i. Sundbäck och Kosova har sammanställt även resultaten från workshopparna och rekommandationer för kommande forskning.

Rapporten består av tre delar: en kartläggning av integrationsforskningen, en analys och sammanfattning av workshopsresultaten och en bibliografi.

Finansiär: Svensk-Österbottniska samfundet

Inledande ord: Projektledare Magnus Enlund

Presentaton av rapporten: Doktorand Magdalena Kosova, Doktorand Liselott Sundbäck

Kommentar: Verksamhetsledare Henrika Nordin, Bildningsalliansen

  Anmäl dig senast 10.6. kl. 12.00.

Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tapahtumat
Siirtolaisuusinstituutin tapahtumat on koottu tälle sivulle. Uutiset löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää