Migrationsinstitutet, Centret för Svenskfinland

Preliminärt program

11.6.2021 kl. 10-11.30 zoom

Forskning om svensk integration – en kartläggning och röster från fältet

Vad, hur och varför har man forskat om integrationen i Svenskfinland? En helhetsbild över forskningsläget kring integrationen i Svenskfinland saknas från förr. Samtidigt saknas även fältets syn på vad som borde forskas i, vilken slags forskningsbaserad kunskap behövs och i vilken form som forskningen önskas att delges.

Doktorand Liselott Sundbäck och doktorand Magdalena Kosova har nu gjort en kartläggning över integrationsforskningen i Svenskfinland. Vidare arrangerades fyra workshoptillfällen i samarbete med Bildningsalliansen i slutet av mars 2021. Avsikten med workshopparna var att få fältets syn på vad som borde forskas i. Sundbäck och Kosova har sammanställt även resultaten från workshopparna och rekommandationer för kommande forskning.

Rapporten består av tre delar: en kartläggning av integrationsforskningen, en analys och sammanfattning av workshopsresultaten och en bibliografi.

Finansiär: Svensk-Österbottniska samfundet

Inledande ord: Projektledare Magnus Enlund

Presentaton av rapporten: Doktorand Magdalena Kosova, Doktorand Liselott Sundbäck

Kommentar: Verksamhetsledare Henrika Nordin, Bildningsalliansen

  Anmäl dig senast 10.6. kl. 12.00.

Framsida
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Evenemang
Migrationsinstitutets evenemang sammanställs på den här sidan. Nyheterna finns på en egen sida.
Läs mer