Utländsk arbetskraft inom växthusindustrin i Närpesregionen: Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring
Öppet seminarium och diskussion

Migrationsinstitutet har gjort en utredning enligt uppdrag av Arbets- och Näringsministeriet. Utredningen handlar om olika instansers roll i rekrytering av utländsk arbetskraft samt hur tjänster för invandrare organiseras i Närpesregionen. Inom projektet utarbetades också ett policy brief med utvecklingsförslag angående rekryterings- och integrationsprocesserna i anslutning till arbetsrelaterad invandring. Projektet har letts av specialforskare Mika Raunio.


Nu arrangeras ett öppet seminarium den 15.2 kl 17-19 i Närpes, Konferenscentret Mittistan där seminariedeltagarna får diskutera rapportens innehåll och reflektera kring teman som behandlas i rapporten utgående från egna erfarenheter. Seminariet är öppet till alla intresserade och avgifstfritt.

För anmälning och praktiska frågor, kontakta Magnus Enlund (magnus.enlund@utu.fi). Sista datum för anmälning är den 13.2.


Program:
17:00-17:05 Seminariet öppnas av Magnus Enlund från Migrationsinstitutet
17:05-17:20 Inledande ord: konsultativ tjänsteman Anna Bruun, ANM
17:20-18:00 Presentation av projektets resultat: Forskare Linda Bäckman och Magdalena Kosová
18:00-19:00 Diskussion med publiken. Kaffe med tilltugg serveras under diskussionen.

Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tapahtumat
Siirtolaisuusinstituutin tapahtumat on koottu tälle sivulle. Uutiset löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää