Utländsk arbetskraft inom växthusindustrin i Närpesregionen: Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring
Öppet seminarium och diskussion

Migrationsinstitutet har gjort en utredning enligt uppdrag av Arbets- och Näringsministeriet. Utredningen handlar om olika instansers roll i rekrytering av utländsk arbetskraft samt hur tjänster för invandrare organiseras i Närpesregionen. Inom projektet utarbetades också ett policy brief med utvecklingsförslag angående rekryterings- och integrationsprocesserna i anslutning till arbetsrelaterad invandring. Projektet har letts av specialforskare Mika Raunio.


Nu arrangeras ett öppet seminarium den 15.2 kl 17-19 i Närpes, Konferenscentret Mittistan där seminariedeltagarna får diskutera rapportens innehåll och reflektera kring teman som behandlas i rapporten utgående från egna erfarenheter. Seminariet är öppet till alla intresserade och avgifstfritt.

För anmälning och praktiska frågor, kontakta Magnus Enlund (magnus.enlund@utu.fi). Sista datum för anmälning är den 13.2.


Program:
17:00-17:05 Seminariet öppnas av Magnus Enlund från Migrationsinstitutet
17:05-17:20 Inledande ord: konsultativ tjänsteman Anna Bruun, ANM
17:20-18:00 Presentation av projektets resultat: Forskare Linda Bäckman och Magdalena Kosová
18:00-19:00 Diskussion med publiken. Kaffe med tilltugg serveras under diskussionen.