Inbjudan


Det EU-finansierade Horizon 2020 projektet MATILDE, gick ut på att studera tredjelandsmedborgares ekonomiska och sociala effekter. I projektet fanns det 13 fallstudier i 10 länder i Europa, varav två fallstudier utfördes i Finland. Fallstudierna i Finland koncentrerades på Jakobstadsregionen i Österbotten och Norra Karelen. Projektet har letts av Itä-Suomen Yliopisto (UEF). Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland har fungerat som lokal partner i projektet för Österbottens del. Beträffande Jakobstadsregionen är arbetskraftsinvandringen betydande, medan invandring i form av familjeband dominerar i norra Karelen.


En rapport om tredjelandsmedborgares integration i Jakobstadsregionen har nu getts ut på svenska. I anknytning till rapporten ordnas ett seminarium den 30.5 kl. 13-15 vid Optima Jakobstad/auditorium Västerö. Seminariet ordnas endast på plats.

Anmälningar med tanke på kaffeservering, till projektledare Magnus Enlund senast 26.5, magnus.enlund@utu.fi


Program:

Kl. 13 Inledande ord, projektledare Magnus Enlund
13.10 Presentation av rapporten, Enlund
13:40 Kommentar, Regionutvecklare Fredrik Sandelin, Concordia
13:50 Kommentar, integrationskoordinator Anna Kotka-Bystedt
14:00 Frågor, diskussion

Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tapahtumat
Siirtolaisuusinstituutin tapahtumat on koottu tälle sivulle. Uutiset löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää