Inbjudan


Det EU-finansierade Horizon 2020 projektet MATILDE, gick ut på att studera tredjelandsmedborgares ekonomiska och sociala effekter. I projektet fanns det 13 fallstudier i 10 länder i Europa, varav två fallstudier utfördes i Finland. Fallstudierna i Finland koncentrerades på Jakobstadsregionen i Österbotten och Norra Karelen. Projektet har letts av Itä-Suomen Yliopisto (UEF). Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland har fungerat som lokal partner i projektet för Österbottens del. Beträffande Jakobstadsregionen är arbetskraftsinvandringen betydande, medan invandring i form av familjeband dominerar i norra Karelen.


En rapport om tredjelandsmedborgares integration i Jakobstadsregionen har nu getts ut på svenska. I anknytning till rapporten ordnas ett seminarium den 30.5 kl. 13-15 vid Optima Jakobstad/auditorium Västerö. Seminariet ordnas endast på plats.

Anmälningar med tanke på kaffeservering, till projektledare Magnus Enlund senast 26.5, magnus.enlund@utu.fi


Program:

Kl. 13 Inledande ord, projektledare Magnus Enlund
13.10 Presentation av rapporten, Enlund
13:40 Kommentar, Regionutvecklare Fredrik Sandelin, Concordia
13:50 Kommentar, integrationskoordinator Anna Kotka-Bystedt
14:00 Frågor, diskussion