Ohjelma:

  • Sari Vanhanen,  YTT, aikuiskouluttaja, erikoistutkija Siirtolaisuusinstituutti: Arjen vuoropuhelua rakentamassa – poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä

Työn sosiologiaan pohjautuvassa väitöskirjatutkimuksessa (Vanhanen 2020) olen tarkastellut työelämän ja ammatillisen osaamisen muutosvaatimuksia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaistuvassa yhteiskunnassa. Muutos edellyttää osaamisen ja työmuotojen arviointia eri aloilla. Samalla asiantuntijuuksien eriytyessä sektorirajat ylittävä yhteistyö korostuu yhä enemmän.

Lähestyin muutosta poliisin työn näkökulmasta kysyen, millä tavoin monialainen, kotouttava yhteistyö haastaa poliisityön ammatillista osaamista, asiantuntijuutta ja autonomiaa? Lisäksi tarkastelin yhteistyön ehtoja kysymällä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kenen kanssa yhteistyötä tehdään, millaista yhteistyö on ja miten se jäsentyy. Tutkimus painottui proaktiivisen, eli ennalta ehkäisevän, poliisityön näkökulmaan ja perustui paikallisessa yhteistyössä mukana olleiden poliisien kertomiin kokemuksiin yhteistyöstä.

  • Hanna Jokela, FT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto: Riittävä kielitaito? Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kokemuksia korkeakouluopinnoista ja työelämästä

Puheenvuorossani esittelen etenkin Turun yliopiston piirissä toteutettuja ja toteutettavia tutkimus. ja opetushankkeita, jotka ovat tarjonneet suomen kielen tukea ja työelämäohjausta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ja suomea toisena kielenä puhuville korkeakouluopiskelijoille.  Pohdin esimerkiksi sitä, mitä riittävällä kielitaidolla oikeastaan tarkoitetaan eri tilanteissa, sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat tarkoituksenmukaisen kielitaidon saavuttamiseen. Samalla käsittelen suomen (tai ruotsin) kielen taidon merkitystä suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta.

Ilmoittautuminen:

Ole hyvä ja ilmoittaudu täällä viimeistään 25.10.2021

Tutkijaseminaari järjestetään verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki ennen tilaisuutta.

Lisätietoja: pekka.kettunen(a)migrationinstitute.fi

Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Tapahtumat
Siirtolaisuusinstituutin tapahtumat on koottu tälle sivulle. Uutiset löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää