Siirtolaisuusinstituutti on vuodesta 1975 lähtien järjestänyt viiden vuoden välein Muuttoliikesymposiumin. Instituutti juhlisti 45-vuotista toimintaansa järjestämällä kymmenennen Muuttoliikesymposium-tapahtuman vuonna 2019. Symposiumin teemana oli Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. In Which Direction is Finland Evolving? The Dynamics of Mobility and Migration. 

Tapahtumassa käsiteltiin muuttoliikkeitä laajasti kansainvälisen muuton, maan sisäisen muuttoliikkeen ja liikkuvuuden sekä ulkosuomalaisten näkökulmasta. Ohjelma oli rakennettu siten, että ensimmäinen päivä pidettiin englanninkielellä ja toinen pääosin suomenkielellä. Esitelmöitsijöinä ja alustajina olivat alan kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat. 

Laajan käsityksen maailman muuttoliikkeistä kautta aikain antoi pääpuhujamme Professor Emeritus Patrick Manning USA:sta. Pohjoismaiden muuttoliikkeiden kehitystä tarkasteli toinen pääpuhujamme Senior Research Fellow Timothy Heleniak Ruotsista. Muilta osin Symposiumin ohjelma koostui eri asiantuntijoiden esitelmistä etupäässä Suomen tilanteesta, mutta myös Suomen ja Viron välisestä työssäkäynnistä, ja ulkosuomalaisuudesta. Kirjaan tuotetut asiantuntija-artikkelit ovat kielellä, millä ne Symposiumissa pidettiin. 

Maastamuutto, maahanmuutto sekä maan sisäinen muuttoliike ja liikkuvuus ovat monin tavoin kytköksissä toisiinsa ja ilmiöiden syvempi tuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Kirja antaa ajankohtaista tietoa julkisen sektorin edustajille, poliittisille päätöksentekijöille, tutkijoille ja laajalle muuttoliikkeistä kiinnostuneelle yleisölle.