Siirtolaisuusinstituutin suomenruotsalainen yksikkö

Tausta

Suomen ruotsinkielisten alueiden yhteiskunnallinen profiili on erilainen kuin muualla Suomessa. Ruotsinkielisen väestön keskinäiset verkostot ovat suomenkielisiä tiheämpiä ja ruotsinkieliset ovat perinteisesti hakeutuneet ulkomaille useammin kuin suomenkieliset. Lisäksi ruotsinkielisillä alueilla suhtaudutaan maahanmuuttajiin hieman eri tavalla kuin muualla Suomessa. Ruotsinkielisillä alueilla tapahtuvaa muuttoliikettä koskeva tutkimus voi olla arvokasta myös muulle Suomelle. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin ennen kaikkea Suomen ruotsinkielisten alueiden kehittämiseen, koska muuttoliike on niin olennainen osa suomenruotsalaista yhteiskuntaelämää. 

Päämäärä ja tehtävä

Tutkia ja dokumentoida muuttoliikettä Suomen ruotsinkielisillä alueilla, maastamuuttoa, siirtolaisuutta ja maansisäistä muuttoa. 

Tavoite

Antaa tietoa päätöksenteon pohjaksi eri tasoilla sekä viranomaisten, talouselämän, koulujen ja akateemisen maailman työn perustaksi. 

Keskus on myös valmis vastaamaan enemmän tai vähemmän akuutteihin yhteiskunnallisiin  tarpeisiin sen toimialaan kuuluvissa kysymyksissä. 

Organisaatio

Suomenruotsalainen yksikkö on osa Siirtolaisuusinstituuttia ja sen perusrahoitus tulee pääasiassa Svenska Kulturfondenilta. Keskuksen toimintaa johtaa projektipäällikkö. Projektipäällikkö koordinoi ja johtaa tutkimus- ja selvitysprojekteja. 

Hankkeet

Keskus jakaa julkaisuja, järjestää seminaareja ja järjestää tarvittaessa näyttelyitä.

Meneillään olevat tutkimushankkeet: 

MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi suomenruotsalaisissa kunnissa
Svenska Kulturfonden, Tre Smeder, Vaasan sairaanhoitopiiri | 2020–2021
Suomenruotsalaisen maahanmuuttotutkimuksen bibliografia
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Muuttoliikkeet ruotsinkielisillä alueilla Suomessa
Svenska Finlands Folkting | 2020–2021

Kirjahankkeet: 

Tutkimus maastamuutosta ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta 1890–1970-luvulla (Magnus Enlund)

Maastamuuttajalehti Finska Amerikanarenin/Nordenin historiikki 1897–2014 (Kjell Herberts)

Suomenruotsalaisen maastamuuton historia (Krister Björklund)

Julkaisut

Siirtolaisuusinstituutin julkaisut on koottu julkaisuarkisto Doriaan. Suomenruotsalaisen yksikön julkaisut

Yhteystiedot

Projektipäällikön sijaisena 1.6.-30.11.2023 toimii maanantaisin ja tiistaisin:

Kjell Herberts

+358 50 363 2895

kjell.herberts@migrationinstitute.fi

Projektipäällikkö Magnus Enlund (Opintovapaalla 1.6.-30.11.2023)

Åbo Akademi Vaasa / B4, PB311, 65101 Vaasa

Puh. 044-559 2447

magnus.enlund[at]migrationinstitute.fi