Siirtolaisuusinstituutin suomenruotsalainen yksikkö

Tausta

Suomen ruotsinkielisten alueiden yhteiskunnallinen profiili on erilainen kuin muualla Suomessa. Ruotsinkielisen väestön keskinäiset verkostot ovat suomenkielisiä tiheämpiä ja ruotsinkieliset ovat perinteisesti hakeutuneet ulkomaille useammin kuin suomenkieliset. Lisäksi ruotsinkielisillä alueilla suhtaudutaan maahanmuuttajiin hieman eri tavalla kuin muualla Suomessa. Ruotsinkielisillä alueilla tapahtuvaa muuttoliikettä koskeva tutkimus voi olla arvokasta myös muulle Suomelle. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin ennen kaikkea Suomen ruotsinkielisten alueiden kehittämiseen, koska muuttoliike on niin olennainen osa suomenruotsalaista yhteiskuntaelämää. 

Päämäärä ja tehtävä

Tutkia ja dokumentoida muuttoliikettä Suomen ruotsinkielisillä alueilla, maastamuuttoa, siirtolaisuutta ja maansisäistä muuttoa. 

Tavoite

Antaa tietoa päätöksenteon pohjaksi eri tasoilla sekä viranomaisten, talouselämän, koulujen ja akateemisen maailman työn perustaksi. 

Keskus on myös valmis vastaamaan enemmän tai vähemmän akuutteihin yhteiskunnallisiin  tarpeisiin sen toimialaan kuuluvissa kysymyksissä. 

Organisaatio

Suomenruotsalainen yksikkö on osa Siirtolaisuusinstituuttia ja sen perusrahoitus tulee pääasiassa Svenska Kulturfondetilta. Keskuksen toimintaa johtaa projektipäällikkö. Projektipäällikkö koordinoi ja johtaa tutkimus- ja selvitysprojekteja. 

Hankkeet

Keskus jakaa julkaisuja, järjestää seminaareja ja järjestää tarvittaessa näyttelyitä.

Meneillään olevat tutkimushankkeet: 

MATILDE – Migration Impact Assessment towards Integration and Local Development
Horizon 2020 | 2020–2023
Hälsa och välfärd bland invandrare i Svenskfinland
Svenska Kulturfonden, Tre Smeder, Vasa sjukvårdsdistrikt | 2020–2021
Integrationsforskning i Svenskfinland – en bibliografi
Svensk-Österbottniska samfundet | 2020–2021
Migration i Svenskfinland – infallsvinklar
Svenska Finlands Folkting | 2020

Tutkimus maastamuutosta ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta 1890–1970-luvulla (Magnus Enlund)


Maastamuuttajalehti Finskamerikanarenin/Nordenin historiikki 1897–2014 (Kjell Herberts)


Suomenruotsalaisen maastamuuton historia (Krister Björklund)


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Magnus Enlund

Åbo Akademi Vaasa / B4, PB311, 65101 Vaasa

Puh. 044-559 2447

magnus.enlund[at]migrationinstitute.fi