Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland finländare bosatta utomlands och främja kunskapen om detta. Vi är en riksomfattande aktör och en stor del av vårt arbete sker i Finland, men för utlandsfinländarnas del är vårt verksamhetsområde hela världen.

Migrationsinstitutet bedriver forskning och publikationsverksamhet, upprätthåller arkivsamlingen, emigrantregistret och ett specialbibliotek i området samt ordnar evenemang och utställningar. Migrationsinstitutet är multivetenskapligt och bedriver nära samarbete med inhemska och utländska högskolor och andra institutioner.

MISSION

 • Vi undersöker migration och dess samhällspåverkan.
 • Vi samlar in, lagrar och tillgängliggör material om migration.
 • Vi deltar i faktabaserad samhällsdebatt och påverkan.
/

VISION

 • Vi är den mest kända och ansedda organisationen som forskar i migration och bevarar minnen i Finland.
 • Vi medverkar i internationell migrationsforskning.
 • Vi är ett internationellt center för forskningen om utlandsfinländare.
/

STRATEGI

 • Vi stärker forskningsverksamheten och bedriver högklassig forskning.
 • Vi rekryterar de mest lovande talangerna.
 • Vi utökar den digitala tillgängligheten.
 • Vi kommunicerar om vårt kunnande.
 • Vi samarbetar.
 • Vi är en betrodd expert.
 • Vi utvecklar vår medelsanskaffning fördomsfritt.
/

VÄRDEGRUND

 • Migration är en samhällsresurs.
 • Vi följer principerna för öppen och etiskt hållbar forskning.
 • Vi främjar vårt kunnande.
 • Vi följer en god förvaltningssed.
 • Vi tar hand om varandra.
/

Verksamhetsställen

Institutet har tre verksamhetsställen. Migrationsinstitutet har sitt huvudverksamhetsställe i Åbo, och arkivsamlingarna, biblioteket och utställningslokalerna är belägna i anslutning till det. Verksamhetsstället i Seinäjoki ligger i anslutning till Seinäjoki universitetscentrum. En betydande del av verksamheten koncentrerar sig på undersökning av migration i Österbotten. Verksamhetsstället i Vasa (Centret för Svenskfinland) finns i Åbo Akademis enhet i Vasa. Det har till uppgift att genomföra forskning och dokumentation om finlandssvenska flyttningsrörelser.

Finansiering

Institutets verksamhet möjliggörs av undervisnings- och kulturministeriets statsbidrag och därutöver är andelen för konkurrensutsatt projektfinansiering betydande framför allt inom forskningen. Institutet har även egna stiftelsemedel, som används både för att stödja den egna verksamheten och för stipendier.

Historia

Stiftelsen för Migrationsinstitutet sr grundades 1974. Institutet grundades i samverkan mellan alla dåvarande finländska universitet, några ministerier och icke-statliga organisationer. Institutets grundare kom från Åbo universitet.

Du kan läsa mer om Migrationsinstitutets historia i historieverket LIIKKEELLÄ – Siirtolaisuusinstituutti 1974–2014.

Organisationen och stadgar
Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets…
Läs mer
Arbeta hos oss
Migrationsinstitutet är en bra utsiktsplats till forskningen om migrationsrörelser i Finland och i världen. Vid institutet finns dessutom unikt kunnande om frågor med anknytning…
Läs mer