Siirtolaisuusinstituutilla on sääntöjensä mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Suomesta ja ulkomailta.

Aikaisemmin saamansa lahjoitukset instituutti on sijoittanut rahastoihinsa, joista tuetaan vuosittain suomalaisiin muuttoliikkeisiin ja siirtolaisuuteen liittyvää tutkimusta, dokumentaatiota ja konferenssitoimintaa.

Lisäksi Siirtolaisuusinstituutin arkisto ottaa vastaan lahjoituksena erilaisia alkuperäisaineistoja Siirtolaisuuskokoelmiin jälkipolville säästettäväksi. Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi:

  • järjestöarkistot
  • yksityiskirjeet
  • päiväkirjat
  • valokuvat
  • haastatteluäänitteet
  • kuvatallenteet
  • pienimuotoiset tarve-esineet

Siirtolaisuuskokoelmien hankintapolitiikka (pdf)

Yhteyshenkilöt

Arkistolahjoitukset: arkistonhoitaja Jarno Heinilä

Muut lahjoitukset: toimitusjohtaja Saara Pellander

Organisaatio ja säännöt
Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja hallintoneuvosto asettavat toiminnan yleiset linjaukset. Hallitus tekee myös päätökset myönnettävistä apurahoista. Instituutin jäsenyhteisöjen…
Lue lisää
Apurahat
Jaamme apurahoja muuttoliiketutkimukseen Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Kaikki rahastot…
Lue lisää