Siirtolaisuusinstituutilla on sääntöjensä mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Suomesta ja ulkomailta.

Aikaisemmin saamansa lahjoitukset instituutti on sijoittanut rahastoihinsa, joista tuetaan vuosittain suomalaisiin muuttoliikkeisiin ja siirtolaisuuteen liittyvää tutkimusta, dokumentaatiota ja konferenssitoimintaa.

Siirtolaisuusinstituutin arkisto ottaa myös vastaan lahjoituksena erilaisia alkuperäisaineistoja jälkipolville säästettäväksi.

Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi:

  • käsikirjoitukset
  • kirjeet
  • päiväkirjat
  • valokuvat
  • haastatteluäänitteet
  • äänilevyt
  • pienimuotoiset tarve-esineet
  • kirjat ja kirjallisuusteokset

Arkistolahjoitusten yhteyshenkilö on arkistonhoitaja.

Muiden lahjoitusten yhteyshenkilö on toimitusjohtaja.

Instituutti
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää
Arkisto
Siirtolaisuusinstituutin arkisto koostuu Siirtolaisuuskokoelmista sekä instituutin omasta virka-arkistosta. Siirtolaisuuskokoelmiin tallennetaan pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen…
Lue lisää