Siirtolaisuusinstituutti tekee tutkimusyhteistyötä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä keskeisten koti- ja ulkomaisten tutkimusyhteisöjen kanssa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä ulkosuomalaistoimijoihin ja olemme mukana lukuisissa järjestöissä, työryhmissä sekä toimikunnissa.

Verkostot ja yhteistyökumppanit

Association of European Migration Institutions (AEMI)
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU)
Evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö
Finlandia Foundation National
DEPORTATION SCHOLARS AND ARTISTS’ NETWORK IN FINLAND (DEPONE)
History of Finnish Migration Network
TEMREN network
International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
IPARN Foundation (Integrated Policy and Administrative Research Networking Foundation)
Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos
Nordic Migration Research (NMR)
Siirtolaisuusinstituutti koordinoi verkostoa vuodet 2019–2022.
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Ruralia-instituutti (Helsingin yliopisto)
Suomi-Seura
Suomen Väestötieteen Yhdistys
Swedish Finn Historical Society
Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV)
Siirtolaisuusinstituutti hyväksyttiin TSV:n jäseneksi syksyllä 2015.