Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Stipendier kan ansökas årligen. Alla fonder baserar sig på donationer till Migrationsinstitutet. Våra tre stipendiefonder är:

Kaarle Hjalmar Lehtinens fond

Amerikafinländaren Kaarle Hjalmar Lehtinen donerade i december 1982 till Migrationsinstitutet 100 000 dollar som avsattes till en fond med hans namn. Fonden har som ändamål att stödja forskning om finländsk migration framför allt till Nordamerika samt institutets dokumentations-, forsknings-, publikations-, utställnings- och kongressverksamhet.

Niilo och Helen Alhos fond

Byggentreprenören Niilo S. Alho och hans fru Helen M. Alho som bor i Florida donerade i augusti 1996 till Migrationsinstitutet 112 500 amerikanska dollar som startkapital till en fond som bär parets namn. Fondens syfte är att med stipendier och på andra sätt stödja forskning om och dokumentation av migration, utställnings- och publikationsverksamhet samt internationellt samarbete.

Olavi Koivukangas fond

Olavi Koivukangas fond stöder forskning av emigration från Finland framför allt till det södra halvklotet, utställnings- och publikationsverksamhet samt annan liknande kulturverksamhet.

Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Ansök om stipendium
Migrationsinstitutets stipendier för främjande och stöd av migrationsforskning kan ansökas årligen från den 1 till den 28 februari. Enskilda stipendier som betalas ur fonderna uppgår i…
Läs mer
Beviljade stipendier
Stipendier som beviljades 2020 Kaarle Hjalmar Lehtinens fond, totalt: 3 000€ • Huhta, Marjatta: Konginkankaalta maailmalle -tutkimus, 1000 €• Westmoreland, John: Research project…
Läs mer
Organisationen
Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets…
Läs mer