Vi delar ut bidrag för migrationsforskning

Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Alla fonder baserar sig på donationer till Migrationsinstitutet. Våra tre stipendiefonder är:

Kaarle Hjalmar Lehtinens fond

Amerikafinländaren Kaarle Hjalmar Lehtinen donerade i december 1982 till Migrationsinstitutet 100 000 dollar som avsattes till en fond med hans namn. Fonden har som ändamål att stödja forskning om finländsk migration framför allt till Nordamerika samt institutets dokumentations-, forsknings-, publikations-, utställnings- och kongressverksamhet.

Niilo och Helen Alhos fond

Byggentreprenören Niilo S. Alho och hans fru Helen M. Alho som bor i Florida donerade i augusti 1996 till Migrationsinstitutet 112 500 amerikanska dollar som startkapital till en fond som bär parets namn. Fondens syfte är att med stipendier och på andra sätt stödja forskning om och dokumentation av migration, utställnings- och publikationsverksamhet samt internationellt samarbete.

Olavi Koivukangas fond

Olavi Koivukangas fond stöder forskning av emigration från Finland framför allt till det södra halvklotet, utställnings- och publikationsverksamhet samt annan liknande kulturverksamhet.

Ansök om stipendium

Ansökningsomgången är öppen 25.3.-30.4.2024.

Enskilda bidrag från fonderna kommer i genomsnitt att vara mellan 500 euro och 1 000 euro.

Beslut om bidrag fattas av Migrationsinstitutets styrelse och besluten meddelas i juni. Stipendiet tillkännages personligen och kommer också att publiceras på Migrationsinstitutets webbplats.

Stipendier ansöks med en blankett. Ladda ned blanketten och fyll i den nedan:

Ansök om stipendium (ENG)

Ansökan med bilagor skickas främst via e-post: krista.mielismaki-kettunen(at)migrationinstitute.fi 

Ansökan kan också skickas per post: Migrationsinstitutet, Krista Mielismäki-Kettunen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo, Finland

Informationsinnehållet i ansökan utgör ett personligt register i enlighet med dataskyddslagen, som underhålls, lagras och arkiveras av Stiftelsen för Migrationsinstitutet. Sökanden har rätt att kontrollera informationen som lagras i registret och korrigera felaktig information genom att kontakta stiftelsen. Informationen och dokumenten kommer att göras tillgängliga för experter som utvärderar ansökningarna. Informationen i ansökan kan lagras och överlämnas till de finska myndigheterna och bidragsgivande enheterna för att kontrollera fördelningen och användningen av bidrag. Information om det beviljade bidraget kan offentliggöras, även om det beviljade beloppet är lägre än vad som begärts.

Bidragsansökaren intygar att informationen är korrekt och samtycker till användning av informationen och dokumenten.

Rapportering

Stipendiemottagare skall ge en skriftlig redovisning av stipendiets användning inom ett år efter mottagningen. 

Ladda ned blanketten och fyll i den nedan:

Rapportering om Alhos fond (ENG)
Rapportering om Koivukangas fond (ENG)
Rapportering om Lehtinens fond (ENG)
Gör en donation
Migrationsinstitutet har enligt stadgarna rätt att ta emot donationer och testamenten från Finland och utlandet. Tidigare donationer har institutet investerat i sina fonder, ur vilka man…
Läs mer
Organisationen och stadgar
Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets…
Läs mer