Marja Tiilikainen

Vastaava tutkija, tutkimusjohtaja ma. +358 40 684 3814

FT, dosentti

  • Ylirajaiset maahanmuuttajaperheet ja perhekäytännöt
  • Sairaus ja parantaminen kulttuurisina ilmiöinä
  • Arjen uskonnollisuus
  • Perheen erossaolo ja arjen turvallisuus
  • Somalialainen diaspora
  • Tutkimusetiikan tukihenkilö Siirtolaisuusinstituutissa

ORCID

Esittely

Kiinnostukseni kohteena on maahanmuuttajaperheiden arkeen, perheiden erossaoloon ja ylirajaiseen elämäntapaan liittyvät kysymykset. Arjen osalta olen kiinnostunut erityisesti uskonnollisuuden, sairauden ja parantamisen, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden monitahoisista ulottuvuuksista. Tutkimukseni on usein kohdistunut diasporisiin somaliyhteisöihin sekä muslimivähemmistöihin. Etnografisen tutkimusotteen lisäksi olen kiinnostunut osallistavista ja taideperustaisista menetelmistä. Kenttätyötä olen tehnyt Suomen lisäksi Kanadassa ja Somaliassa.

Hankkeet

Mobile Futures, WP4: Trust in the Labour Market, Academy of Finland (2022–2025).

Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK (NordForsk, 2020-2024)

Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita (Suomen Akatemia, 2018‒2021)

Nuoret muslimit ja resilienssi: osallistava tutkimus (Koneen säätiö, 2016‒2018)

Ylirajaiset muslimiavioliitot: hyvinvointi, laki ja sukupuoli (Suomen Akatemia, 2013‒2018)

Keskeiset julkaisut

Finell, E., M. Tiilikainen, I. Jasinskaja-Lahti, N. Hasan & F. Muthana 2021. Lived experience related to the covid-19 pandemic among Arabic-, Russian- and Somali-speaking migrants in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 1-19.  https://doi.org/10.3390/ijerph18052601

Tiilikainen, Marja & Tarja Mankkinen 2020. Prevention of Violent Radicalization and Extremism in Finland: The Role of Religious Literacy. Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori (eds.), The Challenges of Religious Literacy: The Case of Finland. SpringerBriefs in Religious Studies. Springer, Cham, 67-78. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-47576-5_6

Tiilikainen, Marja 2020. Finnish Somali Fathers, Respectability, and Transnational Family Life. In: Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Sabine Gruber and Marja Tiilikainen (eds.), Family Life in Transition: Borders, Transnational Mobility and Welfare Society in Nordic Countries, 131-141. Abingdon, Oxfordshire: Routledge.

Onodera, Henri, Marja Tiilikainen & Helena Oikarinen-Jabai (toim.) 2019. ”Me ollaan tavallisia ihmisiä, mitä eroa onko muslimi vai ei!” – näkökulmia muuttuvaan nuoruuteen Suomessa. Teemanumero, Nuorisotutkimus 2/2019.

Tiilikainen, Marja 2019. Raising children of Somali descent in Toronto. Challenges and struggles for everyday security and wellbeing. In: Marja Tiilikainen, Mulki Al-Sharmani and Sanna Mustasaari (eds.), Wellbeing of Transnational Muslim Families: Marriage, Law and Gender, 147-163. Abingdon, Oxfordshire: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781315231976/wellbeing-transnational-muslim-families-marja-tiilikainen-mulki-al-sharmani-sanna-mustasaari

Al-Sharmani, Mulki, Marja Tiilikainen and Sanna Mustasaari eds. 2017. Special Issue of Migration Letters on the theme of ”Transnational Migrant Family Life: Navigating Family Practices, Generations, and Spheres.” Migration Letters 14(1).

Mölsä, Mulki, Saija Kuittinen, Marja Tiilikainen, Marja-Liisa Honkasalo and Raija-Leena Punamaki 2017. Mental health among older refugees: the role of trauma, discrimination, and religiousness. Aging & Mental Health 21(8): 829-837.

Tiilikainen, Marja 2017. “Whenever the Mom Hands Over the Phone, Then We Talk”: Transnational Ties to the Country of Descent among Canadian Somali Youth. Migration Letters 14(1): 63-74.

Fingerroos, Outi, Anna-Maria Tapaninen and Marja Tiilikainen, eds. 2016. Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? [Family Reunification: Who gets a family to Finland, who does not and why?] Tampere: Vastapaino.

Tiilikainen, Marja 2016. Somalialaisten nuorten ylirajainen liikkuminen [Transnational mobility among youth of Somali descent]. In: Antti Kivijärvi and Marja Peltola (eds.) Nuorten elinolot –vuosikirja [Yearbook on young people’s living conditions], 119-131. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusverkosto and THL.

Tiilikainen, Marja 2003. Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa [Everyday Islam: The life of Somali women in Finland]. Tampere: Vastapaino.