Migrationsinstitutet är en bra utsiktsplats till forskningen om migrationsrörelser i Finland och i världen. Vid institutet finns dessutom unikt kunnande om frågor med anknytning till utlandsfinländare. Vid sidan av forskning finns det vid institutet olika slags arbetsuppgifter i arkivet och biblioteket samt allmänna kontorsuppgifter.

Arbetsplatserna läggs i regel ut för öppen ansökan. Vi tar ändå även emot öppna ansökningar. Vid ansökan till forskaruppgifter önskar vi att sökandena följer Finlands Akademis anvisningar i fråga om merit- och publikationsförteckningar.

Man kan även söka jobb vid Migrationsinstitutet med egen forskningsfinansiering eller annan finansiering. Om finansieringen kommer via en annan organisation är främst en position som gästforskare aktuell.

Lediga jobb

Vi sökar två högskolepraktikanter
Vi sökar två högskolepraktikanter

Praktikanter

Vid Migrationsinstitutet kan du avlägga högskolepraktik och andra praktikperioder. Högskolepraktikanterna väljs i regel via den öppna ansökan. Vi föredrar minst tre månader långa praktikperioder. Praktikanternas uppgifter anpassas till deras individuella färdigheter.

Dessutom kan du utföra arbetsprövning vid institutet och utföra olika slags uppgifter med lönesubvention.

För ärenden med anknytning till högskolepraktik ansvarar forskningsdirektören och för övriga ärenden ansvarar förvaltningsdirektören. Frågor kan ställas till dessa.

Migrationsinstitutet
Migrationsinstitutet är det enda institutet i Finland som har specialiserat sig på både undersökning och dokumentering av migration. Vår särskilda uppgift är att dokumentera livet bland…
Läs mer
Organisationen
Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets…
Läs mer