Migrationsinstitutet är en bra utsiktsplats till forskningen om migrationsrörelser i Finland och i världen. Vid institutet finns dessutom unikt kunnande om frågor med anknytning till utlandsfinländare. Vid sidan av forskning finns det vid institutet olika slags arbetsuppgifter i arkivet och biblioteket samt allmänna kontorsuppgifter.

Arbetsplatserna läggs i regel ut för öppen ansökan. Vi tar ändå även emot öppna ansökningar. Vid ansökan till forskaruppgifter önskar vi att sökandena följer Finlands Akademis anvisningar i fråga om merit- och publikationsförteckningar.

Man kan även söka jobb vid Migrationsinstitutet med egen forskningsfinansiering eller annan finansiering. Om finansieringen kommer via en annan organisation är främst en position som gästforskare aktuell.

Lediga jobb

Det finns för närvarande inga lediga platser.

Gästforskare

Migrationsinstitutet har ett program för gästforskare. Besöken kan vara korta eller långa. Gästforskaren kan dessutom arbeta antingen i Migrationsinstitutets lokaler eller annanstans. I den mån det är möjligt kan vi även stödja gästforskare ekonomiskt till exempel i fråga om forskningsutgifter.

Gästforskarna ska binda sig till de forskningsprinciper som gäller vid Migrationsinstitutet.

Gästforskarnas ärenden koordineras av forskningsdirektören som också besvarar frågor kring detta.

Praktikanter

Vid Migrationsinstitutet kan du avlägga högskolepraktik och andra praktikperioder. Högskolepraktikanterna väljs i regel via den öppna ansökan. Vi föredrar minst tre månader långa praktikperioder. Praktikanternas uppgifter anpassas till deras individuella färdigheter.

Dessutom kan du utföra arbetsprövning vid institutet och utföra olika slags uppgifter med lönesubvention.

För ärenden med anknytning till högskolepraktik och för övriga ärenden ansvarar förvaltningsdirektören. Frågor kan ställas till dessa.

Personal
Här finns kontaktuppgifter till Migrationsinstitutets personal.
Läs mer
Organisationen och stadgar
Migrationsinstitutets styrelse och förvaltningsråd utfärdar de allmänna riktlinjerna för verksamheten. Styrelsen fattar även beslut om stipendierna som delas ut. Bland institutets…
Läs mer
Stipendier
Vi delar ut bidrag för migrationsforskning Migrationsinstitutet förvaltar tre fonder, vars avkastning används för att stödja forskning om och dokumentation av finländsk migration. Alla…
Läs mer