Vähemmistöt muuttajina -artikkelikokoelma tarjoaa tuoreen näkökulman muuttoliikkeiden ja toiseuksien historiaan kä sittelemällä vähemmistöjen liikkuvuuteen liittyviä koke muksia 1800-luvun lopulta nykypäivään. Kirjan yksitoista tutkimusartikkelia käsittelevät muun muassa Suomen ta taarien ylirajaista historiaa, saamelaistaustaisia siirtolaisia Pohjois-Amerikassa, suomenjuutalaisten jatkosodan aikaisia evakuointisuunnitelmia, sekä suomenruotsalaisten kuuro jen maastamuuttoa Ruotsiin. Yhdessä kirjan luvut purkavat muuttoliikkeisiin ja ulkosuomalaisuuteen liittyviä hiljai suuksia ja sokeita pisteitä ja haastavat kansallista katsetta muuttoliikkeisiin.