NIILO JA HELEN M. ALHON RAHASTOSTA JA KAARLE HJALMAR LEHTISEN RAHASTOSTA VUONNA 2024 MYÖNNETTÄVIEN APURAHOJEN JAKO

Alhon rahaston johtosäännön 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on tukea siirtolaisuuden tutkimusta, dokumentointia, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Lehtisen rahaston johtosäännön 2 §:n mukaan rahaston tarkoituksena on tukea Suomen, erityisesti Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen siirtolaisuuden tutkimusta sekä Siirtolaisuusinstituutin dokumentointi-, tutkimus-, julkaisu-, näyttely- ja kongressitoimintaa.

Apurahahaku on auki 25.3.-30.4.2024.

Yksittäiset rahastoista jaettavat apurahat ovat määrältään keskimäärin 500–1000 euroa.

Apurahoista päättää Siirtolaisuusinstituutin hallitus ja päätöksistä tiedotetaan kesäkuussa. Apurahan myönnöstä ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tiedot julkistetaan myös Siirtolaisuusinstituutin kotisivuilla.

Lue lisää