FÖRDELNING AV BIDRAG FRÅN NIILO OCH HELEN M. ALHOS FOND OCH KAARLE HJALMAR LEHTINENS FOND FÖR 2024

Enligt § 2 i Alho-fondens stadgar är fondens ändamål att stödja forskning, dokumentation, publikations- och utställningsverksamhet samt internationellt samarbete på migrationsområdet.

Enligt § 2 i Lehtinenfondens stadgar är fondens ändamål att stödja forskning om finländsk migration, särskilt till Nordamerika, samt Migrationsinstitutets dokumentations-, forsknings-, publikations-, utställnings- och kongressverksamhet.

Stipendieansökan är öppen från den 25 mars till den 30 april 2024.

Det genomsnittliga beloppet för de enskilda stipendier som beviljas från fonderna är mellan 500 € och 1 000 €.

Beslut om stipendier fattas av Migrationsinstitutets styrelse och meddelas i juni. Stipendiet tillkännages personligen och kommer också att publiceras på Migrationsinstitutets webbplats.

Läs mer