Siirtolaisuusinstituutin päivitetty strategia

Siirtolaisuusinstituutille on päivitetty strategia vuosille 2021-2023. Edellisen strategian tavoitteita ja niiden saavuttamiseen käytettyjä menetelmiä ja niiden seurantaa on terävöitetty ja selkeytetty.

Strategia määrittelee, että instituutin tulee tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää muuttoliikkeisiin liittyvää tutkimusta monitieteellisellä tutkimusotteella, ja jossa tehdään myös uusia tieteellisiä avauksia. Päämääränä on myös, että instituutti on ulkosuomalaisuuden tutkimuksen ja dokumentoinnin keskeisin toimija ja kehittäjä. Keskeisessä roolissa kaikessa toiminnassa ovat instituutin arvot: avoimuus, eettisyys, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Nämä arvot ohjaavat läpileikkaavina niin meidän sisäistä toimintaamme, kuin myös yhteistyötä ja yhteiskunnallista toimintaa ja keskustelua.

”Tämä strategia on hyvä jatko aikaisemmalle. Instituutti on viime vuosina kehittynyt paljon, ja on silti säilyttänyt toimintakentän monipuolisuutta niin tutkimuksen kuin dokumentaation osalta. Uudet tavoitteet ovat entistä kunnianhimoisempia, ja niissä painottuu monitieteellisyys ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, painottaa hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Ritakallio. ”Uusi strategia välttää itsestäänselvyyksien toteamisen. Siellä määritellään hyvin selkeät suuntaviivat toiminnallemme ja sen toteuttamiselle”, iloitsee instituutin toimitusjohtaja Saara Pellander. Hallitus hyväksyi strategian alkukevään kokouksessaan, ja sen työstämiseen ovat osallistunut hallituksen ja toimitusjohtajan lisäksi instituutin henkilökunta, johtoryhmä sekä hallintoneuvoston edustajia.

Siirtolaisuusinstituutin strategia

Uutiset
Tältä sivulta löydät Siirtolaisuusinstituutin tuoreimmat uutiset. Tapahtumat löytyvät omalta sivultaan.
Lue lisää
Etusivu
Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Erityinen tehtävämme koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän…
Lue lisää