Muuttoliikkeen seurannan asiantuntijaorganisaatio Siirtolaisuusinstituutti on uudistanut digitaalista siirtolaisrekisteriään. Rekisterin käyttö on tuotu vuodelle 2021 ja siitä on tehty entistä helppokäyttöisempi, vaikka tuttu ulkomuoto on säilytetty. Muutoksen myötä yhdellä haulla on mahdollista hakea useammasta eri kannasta, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista. 

Siirtolaisuuskokoelmista löytyy pääasiassa maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen liittyvää kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoa. Kokoelmien aineistoista löytyy niin kirjeitä, päiväkirjoja, kuvia ja postikortteja kuin haastatteluita, videoita ja erilaisia esineitä. Erikoisuutena digitaalisesta siirtolaisrekisteristä löytyy myös passi- ja matkustusluettelot, joita ei digitaalisessa muodossa löydy muualta.

Siirtolaisrekisterin nimitiedot ovat saatavilla ilmaiseksi kaikille niistä kiinnostuneille, ja 30 euron vuosimaksulla pääsee hyödyntämään kaikkia rekisterin tietoja täysimääräisesti. Rekisterin aineisto sopii jokaiselle muuttoliikkeestä kiinnostuneelle. Aineistoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa.

Rekisteriuudistuksen on tarkoitus palvella yhä paremmin asiakkaitaan. Uudistuksen myötä palvelu on entistä käyttäjäystävällisempi ja tehokkaampi. Hyvänä esimerkkinä muuttuneesta palvelusta on hakuominaisuuden parantuminen: aikaisemmin haluttu tieto täytyi hakea jokaisesta eri kannasta yksitellen erikseen, mutta uudistuksen myötä yhdellä haulla päästään käsiksi kaikkiin siirtolaisrekisterin kantoihin. Lisäksi uutena piirteenä on lisätty täysin uusi luettelo, joka koskee muualta Suomeen muuttaneita. 

Rekisterin kehitystyö ei kuitenkaan lopu tähän. Kehitystyötä on tarkoitus jatkaa koko ajan edelleen, jolloin taataan toimiva ja mielekäs palvelun käyttökokemus. 

Linkki Siirtolaisrekisteriin

Lisätietoa Siirtolaisrekisteristä:

Tiedote