Muuttoliikesymposium 2019 -julkaisu on ilmestynyt

Siirtolaisuusinstituutin kymmenennestä Muuttoliikesymposium 2019 -tapahtumasta on ilmestynyt tutkimusjohtaja Elli Heikkilän toimittama kirja:

Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka. In Which Direction is Finland Evolving? The Dynamics of Mobility and Migration

Tapahtumassa käsiteltiin muuttoliikkeitä laajasti kansainvälisen muuton, maan sisäisen muuttoliikkeen ja liikkuvuuden sekä ulkosuomalaisten näkökulmasta. Esitelmöitsijöinä olivat alan kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat. Julkaisuun tuotetut artikkelit ovat kielellä, millä ne Symposiumissa pidettiin.

Maastamuutto, maahanmuutto sekä maan sisäinen muuttoliike ja liikkuvuus ovat monin tavoin kytköksissä toisiinsa ja ilmiöiden syvempi tuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Kirja antaa ajankohtaista tietoa julkisen sektorin edustajille, poliittisille päätöksentekijöille, tutkijoille ja laajalle muuttoliikkeistä kiinnostuneelle yleisölle.

Lue pdf tai tilaa

Julkaisut
Siirtolaisuusinstituutti julkaisee sekä laajalle yleisölle että tutkijoille suunnattuja julkaisuja, joissa käsitellään instituutin toimenkuvaan liittyviä aihepiirejä. Näitä ovat…
Lue lisää
Verkkokauppa
Lue lisää