Elina Turjanmaa

Erikoistutkija (vanhempainvapaalla 30.11.2020 asti) +358 40 3500 370

VTT

  • Sukupolvien väliset suhteet
  • Maahanmuuttajanuoret ja -perheet
  • Kotoutuminen ja akkulturaatio
  • Ryhmien välisten suhteiden sosiaalipsykologia

Esittely:

Työskentelen tutkijana hankkeessa, jossa selvitetään perheessä koettujen pakkomuuttojen ja perheenjäsenten hajaannuksen ylisukupolvisia vaikutuksia. Tutkimuksessani kerään kyselyaineistoa inkerinsuomalaisten jälkeläisiltä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Olen taustaltani sosiaalipsykologi ja tutkin maaliskuussa 2020 tarkastetussa väitöskirjassani nuorten ja vanhempien välisiä suhteita Suomessa asuvissa maahanmuuttajaperheissä. Aiemmissa tutkimuksissani olen tutkinut perhe- ja kaverisuhteita sekä kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti Suomeen muuttaneiden nuorten näkökulmasta.

Hankkeet: 

Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen (Suomen Akatemia, 2019–2023)

Keskeiset julkaisut:

Turjanmaa, Elina (2020). Conflict, solidarity, and acculturation. Adolescents’ adaptation and perceptions of intergenerational relations after immigration. Helsinki: University of Helsinki.

Turjanmaa, Elina & Inga Jasinskaja-Lahti (2020). Thanks but no thanks? Gratitude and indebtedness within intergenerational relations in immigration context.  Family Relations, 69(1), 63–75.

Turjanmaa, Elina (2019). Tyttöjen ja poikien vapaa-aikaa? Suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten nuorten vapaa-ajanvietto Varsinais-Suomessa. Siirtolaisuus – Migration, (3/2019), 9–13.

Turjanmaa, Elina, Anne Alitolppa-Niitamo & Inga Jasinskaja-Lahti (2017). 1.5 generation Adolescents’ Autonomy Negotiations in Transnational Migrant Families. Migration Letters, 14(1), 75–87.

Säävälä, Minna, Elina Turjanmaa & Anne Alitolppa-Niitamo (2017). Migrant home–school information flows in Finnish comprehensive schools. International Journal of Migration, Health and Social Care, 13(1), 39–52.

Turjanmaa, Elina, Anne Alitolppa-Niitamo & Katja Wikström (2016). Perhe muuttaa ja muuttuu: Pääkaupunkiseudun nuorten kokemuksia sukupolvisuhteiden muutoksista kotoutumisvaiheessa. Teoksessa Nuorten elinolot -vuosikirja 2016, 53–66.

Turjanmaa, Elina (2017). Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Siirtolaisuusinstituutti, julkaisuja 21.

Mähönen, Tuuli Anna, Elina Leinonen & Inga Jasinskaja-Lahti (2013). Met expectations and the wellbeing of diaspora immigrants: A longitudinal study. International Journal of Psychology, 48(3), 324–333. Leinonen, Elina (2013). Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta. Tutkimuksia 2013:3. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Leinonen, Elina (2013). Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta. Tutkimuksia 2013:3. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.