Siirtolaisuusinstituutin hallitus voi myöntää palkinnon joka toinen vuosi parhaasta Suomen yliopistoissa tehdystä muuttoliikkeisiin ja etnisiin suhteisiin liittyvästä väitöskirjasta. Siirtolaisuusinstituutin hallitus päättää erikseen kulloinkin jaettavan palkinnon suuruudesta, vuonna 2022 palkinto on 4 000 €. Ehdotukset parhaasta muuttoliikeaiheisesta väitöskirjasta pyydetään kaikilta Suomen yliopistoilta. Ehdotukset käsittelee instituutin johtoryhmän asettama asiantuntijaraati, jossa on aina mukana myös Siirtolaisuusinstituutin edustus. Palkinnon saajasta päättää Siirtolaisuusinstituutin hallitus asiantuntijaraadin esityksen pohjalta.

Palkinnon saaja 2022: Maury, Olivia (2021). Punctuated Lives: Student-Migrant-Workers’ Encounters with the Temporal Border Regime. Helsingin yliopisto.

Apurahat
Jaamme apurahoja muuttoliiketutkimukseen Siirtolaisuusinstituutti hallinnoi kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia. Kaikki rahastot…
Lue lisää
Henkilöstö
Täältä löydät Siirtolaisuusinstituutin henkilöstön yhteystiedot.
Lue lisää