Markku Mattila

Vastaava tutkija +358 44 259 2447

FT, dosentti

  • Väestöpolitiikka
  • Vähemmistöt
  • Muuttoliikkeet
  • Yhteiskuntahistoria
  • Aate- ja oppihistoria

ORCID

ResearchGate

Esittely

Kiinnostukseni kohteena ovat muuttoliikkeisiin, vähemmistöihin ja väestöpolitiikkaan liittyvät aihepiirit. Mielestäni muuttoliike on ihmislajin luontainen ominaisuus, joten miltei mitä tahansa inhimilliseen elämään liittyvää seikka voidaan tarkastella tässä kontekstissa ja tästä tulokulmasta. Oma tutkimuskenttäni on laaja ja se on liikkunut antisemitismistä eugeniikan ja vihapuheen kautta aluekehitykseen. Olen tutkinut muuttoliikkeen kaikkia muotoja (maasta- ja maahanmuuttoa sekä maan sisäistä muuttoliikettä) sekä sen kaikkia aikatasoja – historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuudennäkymiä. Olen historioitsija, josta on myös sukeutunut jonkin sortin sosiologi. 

Hankkeet

Monimuotoinen työyhteisö rakentamassa paikallista innovaatioympäristöä (MONI-INNO, 2024–2025, partneri)

Ukrainalaiset pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla (2022 08 AKKE. 2022–2023)

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT, ESR S22524, 2021–2023)

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina (2019–2021)

Ulkomaisen työvoiman sosiaalisesti ja eettisesti vastuullinen rekrytointi kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla (2016–) 

Keskeiset julkaisut

Mika Raunio, Markku Mattila, Linda Bäckman & Magdalena Kosová (2023). Alueellinen resilienssi ja työperusteinen maahanmuutto: Kasvihuoneteollisuuden ulkomainen työvoima Närpiön seudulla. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. ISBN 9789523276093.

Markku Mattila (2021), Repressio Itämeren maakunnissa — latvialaisia poliittisia pakolaisia Suomessa. Teoksessa Kari Alenius & Valters Ščerbinskis (toim.), Näkökulmia latvialais-suomalaisiin suhteisiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä – Perspectives on Latvian-Finnish Relations in the Early 20th Century. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys/Societas Historica Finlandia Septentrionalis, 21–45. ISBN 9789529888689.

Ari Haasio & Markku Mattila (2021). Suvaitsematon Suomi: Suvaitsemattomuuden historia. Helsinki: Avain. ISBN 9789523043046.

Markku Mattila & Petri Eskola (2021). Pikkutyttöjen ahdistelijat vaarattomiksi! Kastraatio seksuaalirikollisten käsittelymuotona Suomessa vuosina 1935–1970. Historiallinen Aikakauskirja, 119:2, 223–237.

Anna-Maija Lämsä, Markku Mattila, Merja Lähdesmäki & Timo Suutari (2019), Company Values Guiding the Recruitment of Employees with a Foreign Background. Baltic Journal of Management, 14:4, 658–675.

Marjo Mela & Markku Mattila (2019). Latvialaiset Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. ISBN 9789527167717.

Markku Mattila, Ari Haasio & Anu Ojaranta (2019), Vihapuhetta valemediassa. Tiede ja Edistys, 44:1, 29–49.

Markku Mattila (2018), Sterilization Policy and Gypsies in Finland. Romani Studies 5, 28:1, 109–139. 

Ari Haasio Anu Ojaranta & Markku Mattila (2018), Valheen jäljillä. Helsinki: Avain. ISBN 978-952-304-166-0.

Marko Kelahaara & Markku Mattila (2017), Onneen ei ole oikotietä tässä maassa: Kauhava ja Kauhavan vastaanottokeskus. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. ISBN 978-952-7167-25-0.

Markku Mattila & Jaana Anglé (2017), Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. ISBN 978-952-7167-23-6.

Markku Mattila (2016), ”Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land!” Rasbiologi och rashygien som vetenskapliga vapen i språkstridens Finland. Teoksessa Mats Wickström & Charlotta Wolff (red.), Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 803. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors, 271–318. ISBN ISBN 978-951-5833-42-6.

Markku Mattila (2015), Siirtolaisia ja kausityöläisiä: Sundsvallin alueen pohjalainen työvoima 1800-luvun jälkipuoliskolla. Teoksessa Markku Mattila (toim.), Aina liikkeessä: Liikkuvainen Pohjanmaa. Seinäjoki: Siirtolaisuusinstituutti, 50–86. ISBN 9789525889963.

Joonas Sotaniemi & Markku Mattila (2013), ”Olen palannut kotiseudulle jäädäkseni”: Seinäjoki ja Vaasa muuttoalueina. Siirtolaisuusinstituutti: Turku. ISBN 978-952-5889-54-3.

Markku Mattila & Krister Björklund (2013), Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta: Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. ISBN 978-952-5889-48-2.

Anne Häkkinen & Markku Mattila (2011), Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoki: Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus. ISBN 978-952-5889-11-6.

Markku Mattila (2003), Rotuhygienia ja kansalaisuus. Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 110–127 ja 269–272. ISBN 951-662-889-3.

Markku Mattila (1999), Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Helsinki: SHS. ISBN 1238-3503.