Markku Mattila

Vanhempi tutkija +358 44 259 2447

FT, dosentti

  • Väestöpolitiikka
  • Vähemmistöt
  • Muuttoliikkeet
  • Yhteiskuntahistoria
  • Aate- ja oppihistoria

ORCID

ResearchGate

Esittely

Kiinnostukseni kohteena ovat muuttoliikkeisiin, vähemmistöihin ja väestöpolitiikkaan liittyvät aihepiirit. Mielestäni muuttoliike on ihmislajin luontainen ominaisuus, joten miltei mitä tahansa inhimilliseen elämään liittyvää seikka voidaan tarkastella tässä kontekstissa ja tästä tulokulmasta. Oma tutkimuskenttäni on laaja ja se on liikkunut antisemitismistä eugeniikan ja vihapuheen kautta aluekehitykseen. Olen tutkinut muuttoliikkeen kaikkia muotoja (maasta- ja maahanmuuttoa sekä maan sisäistä muuttoliikettä) sekä sen kaikkia aikatasoja – historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuudennäkymiä. Olen historioitsija, josta on myös sukeutunut jonkin sortin sosiologi. 

Hankkeet

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina (2019–2021)

Ulkomaisen työvoiman sosiaalisesti ja eettisesti vastuullinen rekrytointi kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla (2016–) 

Keskeiset julkaisut

Lämsä, Anna-Maija, Markku Mattila, Merja Lähdesmäki & Timo Suutari (2019), Company Values Guiding the Recruitment of Employees with a Foreign Background. Baltic Journal of Management, 14:4, 658–675.

Mattila, Markku, Ari Haasio & Anu Ojaranta (2019), Vihapuhetta valemediassa. Tiede ja Edistys, 44:1, 29–49.

Mattila, Markku (2018), Sterilization Policy and Gypsies in Finland. Romani Studies 5, 28:1, 109–139. 

Haasio, Ari, Anu Ojaranta & Markku Mattila (2018), Valheen jäljillä. Helsinki: Avain.

Kelahaara, Marko & Markku Mattila (2017), Onneen ei ole oikotietä tässä maassa: Kauhava ja Kauhavan vastaanottokeskus. Julkaisuja 10. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Mattila, Markku & Jaana Anglé (2017), Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla. Julkaisuja 9. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Mattila, Markku (2016), ”Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land!” Rasbiologi och rashygien som vetenskapliga vapen i språkstridens Finland. Teoksessa Mats Wickström & Charlotta Wolff (red.), Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 803. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors, 271–318.

Sotaniemi, Joonas & Markku Mattila (2013), ”Olen palannut kotiseudulle jäädäkseni”: Seinäjoki ja Vaasa muuttoalueina. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 6. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Mattila, Markku & Krister Björklund (2013), Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta: Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 5. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Häkkinen, Anne & Markku Mattila (2011), Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 4. Seinäjoki: Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus.

Mattila, Markku (2003), ”Rotuhygienia ja kansalaisuus”. Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 110–127 ja 269–272. Mattila, Markku (1999), Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Bibliotheca Historica 44. Helsinki: SHS.