Markku Mattila

Specialforskare +358 44 259 2447

Fil.Dr., Docent

  • demografipolitik
  • Minoriteter
  • Migration
  • Samhällshistoria
  • Idéhistoria och lärdomshistoria

ORCID

ResearchGate

Presentation

Mina intresseområden är kopplade till flyttrörelser, minoriteter och befolkningspolitik. Jag anser att flyttrörelser är en naturlig egenskap hos människosläktet, så nästan vilken som helst omständighet i det mänskliga livet kan granskas i denna kontext och ur denna synvinkel. Mitt eget forskningsfält är brett och har rört sig från antisemitism via eugenik och hatpropaganda till områdesutveckling. Jag har forskat på alla former av flyttrörelser (emigration och immigration samt interna flyttrörelser) på alla tidsnivåer – historia, nuläge och framtidsutsikter. Jag är en historiker som också blivit någon sorts sociolog.

Projekt

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina [Flyttrörelse som motor för kommuners livskraft] (2019–2021)

Ulkomaisen työvoiman sosiaalisesti ja eettisesti vastuullinen rekrytointi kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla [Socialt och etiskt ansvarsfull rekrytering av utländsk arbetskraft i områden utanför tillväxtcentra] (2016–)

Urvalda publikationer

Lämsä, Anna-Maija, Markku Mattila, Merja Lähdesmäki & Timo Suutari (2019), Company Values Guiding the Recruitment of Employees with a Foreign Background. Baltic Journal of Management, 14:4, 658–675.

Mattila, Markku, Ari Haasio & Anu Ojaranta (2019), Vihapuhetta valemediassa. Tiede ja Edistys, 44:1, 29–49.

Mattila, Markku (2018), Sterilization Policy and Gypsies in Finland. Romani Studies 5, 28:1, 109–139.

Haasio, Ari, Anu Ojaranta & Markku Mattila (2018), Valheen jäljillä. Helsinki: Avain.

Kelahaara, Marko & Markku Mattila (2017), Onneen ei ole oikotietä tässä maassa: Kauhava ja Kauhavan vastaanottokeskus. Julkaisuja 10. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Mattila, Markku & Jaana Anglé (2017), Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla. Julkaisuja 9. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Mattila, Markku (2016), ”Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land!” Rasbiologi och rashygien som vetenskapliga vapen i språkstridens Finland. Teoksessa Mats Wickström & Charlotta Wolff (red.), Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 803. Svenska litteratursällskapet i Finland: Helsingfors, 271–318.

Sotaniemi, Joonas & Markku Mattila (2013), ”Olen palannut kotiseudulle jäädäkseni”: Seinäjoki ja Vaasa muuttoalueina. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 6. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Mattila, Markku & Krister Björklund (2013), Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta: Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 5. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Häkkinen, Anne & Markku Mattila (2011), Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 4. Seinäjoki: Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus.

Mattila, Markku (2003), ”Rotuhygienia ja kansalaisuus”. Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 110–127 ja 269–272. Mattila, Markku (1999), Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Bibliotheca Historica 44. Helsinki: SHS.