Mika Raunio

Erikoistutkija +358 50 3276 364

HL, erikoistutkija

  • Muuttoliike ja aluekehitys
  • Osaajien kansainvälinen muuttoliike
  • Alueellinen vetovoima
  • Kehittyvät taloudet

ORCID

Esittely

Kiinnostukseni kohde on muuttoliikkeen ja alueellisen kehityksen välinen yhteys ja erityisesti osaamisperustainen aluekehitys sekä tähän liittyvä muuttoliike. Myös osaamisperustaisen maahanmuuttopolitiikan kehittäminen ja alueellisen politiikan ratkaisut ovat olleet osa työtäni. Alueellisen kehittämisen kohdalla myös kehittyvien talouksien toiminta- ja innovaatioympäristöt ovat olleet erityinen kiinnostuksen kohde.  

Hankkeet

Muuttoliike kuntien elinvoiman moottorina – Seinäjoen kaupunkiseudun aluekehityksen tutkimushanke 2019–2021 (www.muuttomoottori.fi)

MAKO – maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut 2020, VN-TEAS-hanke (Koordinaattori Kuntoutussäätiö)

Study on the interaction between EU trade commitments (GATS and bilateral) and immigration rules in EU 2020, EU-commission (Coordinator Centre for Migration Law, Radboud University, NL)

Keskeiset julkaisut

Raunio, M. 2015. Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka. TEM-julkaisuja 33/2015, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Raunio, M., Säävälä, M., Hammar-Suutari, S. ja Pitkänen, P. 2011. Monikulttuurisuus ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen areenat Teoksessa Pirkko Pitkänen (Toim.) Näkökulmia monikulttuurisilta vuorovaikutuksen areenoilta. Vastapaino.  s. 9 – 30  

Andersen, K., Hansen, H., Isaksen, A. and Raunio, M 2010. One size fits all? Applying the creative class thesis onto a Nordic contextEuropean Planning Studies Vol. 18 (10), pp. 1591-1609 

Raunio, M & Forsander, A. 2009. The welfare state in competition for global talent. From national protectionism to regional connectivity – the case of Finland. Peter Lang, Frankfurt.  

Raunio, M. 2007. Creative regions and globalizing social capital. Avoiding exclusion by linking, bridging and bonding foreign ICT experts in Finland? In Cooke, P. & Schwartz, D. (Eds.) Creative Regions. Technology, Culture and Knowledge Entrepreneurship. Routledge, London.  pp. 58-79.