Pihla Siim

Erikoistutkija +358 40 129 3539

FT

  • Ylirajaiset perheet
  • Kerronnallinen tutkimus
  • Maahanmuutto lasten näkökulmasta
  • Virolaiset Suomessa
  • Karkotusuhan vaikutukset perheisiin
  • Muuttoliike ja intiimit suhteet

ORCID

 

Esittely

Olen tutkinut muuttoliikettä ja ylirajaisuutta ennen kaikkea perheiden näkökulmasta kerronnallista tutkimusotetta käyttäen. Kiinnostukseni kohteena on ylirajainen arki, sekä liikkuvuuden vaikutus sukupolvien ja sukupuolien välisiin suhteisiin. Olen tehnyt tutkimusta ennen kaikkea Suomen, Venäjän ja Viron ylirajaisessa kontekstissa, kooten tutkimusaineistoa haastattelujen lisäksi myös saduttamalla ja piirrättämällä lapsia. Tämänhetkinen tutkimukseni käsittelee karkotusuhan vaikutusta perheeseen ja lähisuhteisiin.

Hankkeet

Rajallistamisen intiimi maantiede: Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä (Suomen Akatemia, 2023–2025)

Keskeiset julkaisut

Assmuth, Laura, Marina Hakkarainen, Marit Aure, & Pihla Maria Siim (eds.) (2023) Migration and Families in East and North of Europe: Translocal Lifelines. Routledge. (ilmestymässä)

Siim, Pihla Maria (2022) Perheen liikkuvat paikat. Perheestä ja kuulumisesta neuvottelua Suomen, Venäjän ja Viron ylirajaisessa kontekstissa. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, 190. Joensuu: University of Eastern Finland.

Siim, Pihla Maria (2020) Comparison as a Means of Encountering Others in the Estonian–Finnish Transnational Space. – Cultural Analysis: An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture 18 (1), 22−40.

Siim, Pihla Maria (2020) Drawing and Storycrafting with Estonian Children: Sharing Experiences of Mobility. – Tuuli Lähdesmäki, Eerika Koskinen-Koivisto, Viktorija Čeginskas & Aino-Kaisa Koistinen (eds.) Challenges and Solutions in Ethnographic Research: Ethnography with a Twist. London: Routledge, 84–99.

Siim, Pihla Maria(2020). Ylirajaista yhteenkuuluvuutta ja hoivaa: sukupolvien väliset suhteet Suomessa asuvissa virolaisissa perheissä. – Rolle Alho & Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.) Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 141−156.

Assmuth, Laura, Marina Hakkarainen, Aija Lulle & Pihla Maria Siim (eds.) (2018) Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe. Cham: Palgrave Macmillan.

Assmuth, Laura & Pihla Maria Siim (2018) School as Institution and as Symbol in Estonian Migrant Families’ Lives in Finland. – Laura Assmuth et al. (eds.) Translocal Childhoods and Family Mobility in East and North Europe. Cham:Palgrave Macmillan, 163–187.

Siim, Pihla Maria& Laura Assmuth (2016) Kotona kahdessa maassa? Ylirajaisen lapsuuden tulkinnat Suomeen muuttaneissa virolaisissa lapsiperheissä. – Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 91−104.

Pihla Maria Siim (2013) Places Revisited: Transnational Families and Stories of Belonging. – Journal of Ethnology and Folkloristics 7 (1), 105−124.

Siim, Pihla(2007) Äidit ja heidän lapsensa: Perhesuhteista neuvottelua ylirajaisissa perheissä. – Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen (toim.) Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, perhe ja työ. Helsinki: Väestöliitto, 218−244.