Uusi tutkimus ilmestynyt:

Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikkö julkaisee Ukrainalaiset pakolaiset Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen väliraportin ladattavassa digitaalisessa muodossa

Siirtolaisuusinstituutin Seinäjoen yksikkö toteutti ajalla 8/2022–3/2023 selvityksen, joka kuvaa ukrainalaisten vastaanottoa Etelä-Pohjanmaalla. Selvityksen tuottamassa raportissa tarkastellaan sitä, miten ukrainalaiset ovat saapuneet Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Raportin tarkoituksena on erityisesti valaista sitä, miten Etelä-Pohjanmaan viranomaisverkosto, yhdessä kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa, on onnistunut ukrainalaisten vastaanotossa. Lisäksi raportissa kerrotaan, miten ukrainalaiset itse ovat kokeneet Etelä-Pohjanmaalle saapumisen ja minkälaisia ongelmia he ovat kohdanneet. Raportin näkökulma kytkeytyy vastaanoton haasteisiin. Samaan aikaan on kuitenkin syytä korostaa, että kokonaisuutena kokemus Etelä-Pohjanmaalla on ollut myönteinen. Suomen vähiten kansainvälistynyt maakunta on kriisin myötä oppinut näkemään sekä pakolaiset että oman toimintapotentiaalinsa uudessa valossa. Pakolaisuuteen liittyvät käsitykset ovat monipuolistuneet. Maakunta on myös todistanut itselleen, että poikkeuksellisissa tilanteissa se kykenee myös poikkeukselliseen toimintaan.

Lataa raportti

Lue lisää

Raporttia ovat rahoittaneet Etelä-Pohjanmaan liitto, Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri sekä Siirtolaisuusinstituutti.