Euroopan komissio 2010–

Hankkeen johtaja: Suomen maakoordinaattori Markku Mattila

Hankkeen tavoite:

EWSI-kehittämishanke käsittelee Euroopan unionin alueella olevien, kolmansista maista peräisin olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeessa tuotetaan yhteisportaaliin maakohtaista tietoa esimerkiksi uusista julkaisuista, tapahtumista, hankkeista, lainsäädännöstä ja viranomaistoiminnasta. Portaaliin tuotetaan myös maakohtaista vertailevaa analyysiä. Esimerkiksi vuonna 2019 tällainen maakohtainen vertaileva analyysi tehtiin EU-vaaleihin osallistuneiden puolueiden vaaliohjelmista: mitä niissä sanotaan kolmansista maista tulevasta maahanmuutosta ja muuttajien integraatiosta.

Keskeiset yhteistyökumppanit: Migration Policy Group, Bryssel.

Hankkeen tutkijat: