Euroopan sosiaalirahasto, 2015–2017

Konsortion osahankkeen johtaja: Elli Heikkilä

Hankkeen tavoite

Instituutin tehtävänä oli kartoittaa Turun kansainvälisten opiskelijoiden muuttosyitä Suomeen ja erityisesti Turkuun, heidän odotuksiaan ja kokemuksiaan Turussa opiskelusta ja asumisesta. Lisäksi selvitettiin heidän kiinnostustaan alueelle jäämiseen, yrittäjyyteen ja ns. suurlähettilästoimintaan. Myöhemmin analysoitiin heidän uransa kehittymistä valmistumisen jälkeen ja laajemmin kokemuksia Turusta opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina.

Keskeiset yhteistyökumppanit 

Turun ammattikorkeakoulu (Koordinaattori), Turun yliopisto, Turun kaupunki ja Åbo Akademis Arbetsforum. 

Hankkeen tutkija: Tytti-Maaria Laine

Julkaisut

Laine, Tytti-Maaria (2016). International Degree Students – A survey of studying, working and living in Turku. Turku: Institute of Migration, Migration Studies C 28. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/painetutc-sarja-englanninkielinen/c28-international-degree-students-turku-institute-migration-2016.pdf

Laine, Tytti-Maaria (2017). International Degree Students and Graduates – A Follow-up Study on Employment and Social Integration into Turku. Turku: Migration Institute of Finland, Publications 13. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-13-isbn-978-952-7167-32-8-international-degree-students-and-graduates.pdf

Laine, Tytti-Maaria & Elli Heikkilä (2017). International degree students’ experiences of internship and employment in Turku. Siirtolaisuus-Migration 4/2017, 21–23. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/sm_4_2017.pdf