Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021–2023

Tutkimuskysymykset:

1. Miten maahanmuuttajien taustatekijät toimivat lasten kodin ulkopuolisen sijoittamisen riskitekijöinä Suomessa?

2. Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat käyttäneet vuosina 2005-2015? Millaisia palvelupolkuja heillä on ollut?

3. Miten maahanmuuttajaperheiden vanhemmat ja maahanmuuttajayhteisöjen avainhenkilöt kuvaavat perheiden tuen tarpeita ja kokemuksia lastensuojelupalveluista?

4. Miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät kuvaavat maahanmuuttajien lastensuojelutyön käytäntöjä ja siinä tarvittavaa asiantuntijuutta?

5. Millaisena maahanmuuttajien lastensuojelun asiantuntijuus ja palvelut näyttäytyvät kansain-välisessä tutkimuksessa suhteessa maahanmuuttajataustaisten lastensuojelun asiakkaiden elämäntilanteisiin?

6. Millaiseen teoreettis-käytännölliseen tietopohjaan ja asiantuntijuuteen maahanmuuttajien lastensuojelun tulisi perustua ja miten tätä tietopohjaa ja asiantuntijuutta voitaisiin vahvistaa?

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti ja SONetBOTNIA, Seamk OY.

THL:n asiantuntijapalvelut (lastensuojelun käsikirja), Pelastakaa Lapset ”Perheenä Suomessa” (USRA) -hanke, Kunnat: Jyväskylä, Helsinki, Espoo, Vantaa, Vaasa, Soiten kuntayhtymä.

Hankkeen kotisivut

Tutkijat: