Svenska Kulturfonden, Tre Smeder, Vaasan sairaanhoitopiiri, 2020–2021

Tutkija: Maili Malin

Tavoite:

Hankkeessa tarkastellaan maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia kaksikielisissä kunnissa Suomessa. Hypoteesina on, että maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi ovat paremmat suomenruotsalaisissa kunnissa kuin suomenkielisissä kunnissa. Hankkeen tutkimusaineistoina ovat THL:n Finmonik kyselyaineisto ja Siirtolaisuusinstituutin CAGE -hankkeen rekisteriaineisto. Tavoitteena on tuottaa tietoa sairaanhoitopiirin henkilöstöille, luottamushenkilöille ja viranomaisille yleensä maahanmuuttajataustaisten terveydestä ja hyvinvoinnista suomenruotsalaisissa ja suomenkielisissä kunnissa. Samalla saadaan tärkeää tietoa päättäjille ja tutkijoille.