Pakomatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista (Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities)

Suomen Akatemia, 2018–2023

Hankkeen johtaja: Johanna Leinonen

Hankkeen tavoite:

Hanke tutkii evakko- ja pakolaismatkamuistoja toisen maailmansodan aikana Karjalasta lähteneiden evakkojen matkakertomuksissa sekä myöhempinä aikoina Suomeen saapuneiden kansainvälisten pakolaisten kertomuksissa. Hankkeen aineisto koostuu arkistomateriaaleista ja haastatteluista.

Hanke käsittelee evakko- ja pakolaismatkaa elämänkaaren murroskohtana, jota määrittävät sen tilaan ja aikaan kietoutuvat merkitykset. Lisäksi matkaa tutkitaan fyysisesti, emotionaalisesti, sosiaalisesti ja materiaalisesti koettuna. Matkaa tehdään fyysisissä tiloissa, läpi tiettyjen reittien ja hyödyntäen eri kulkuvälineitä. Ajallisesti matkaa luonnehtivat liikkeen ja paikallaan pysymisen periodit sekä vaihtelevat kulkunopeudet. Matkakokemus on myös sidoksissa siihen historialliseen ja yhteiskunnallis-poliittiseen kontekstiin, jossa se tapahtuu. Lisäksi matka on kehollinen ja emotionaalinen kokemus, johon vaikuttavat keskeisesti ennen matkaa ja matkan aikana muodostetut sosiaaliset siteet sekä niihin limittyvät valtasuhteet. Materiaalisilla objekteilla, kuten valokuvilla, asiakirjoilla ja kännyköillä, voi olla suuri merkitys matkan aikana, ja ne voivat myös toimia muistamisen välineinä myöhemmissä elämänvaiheissa. Matka nähdään tutkimuksessa myös muisteltuna kertomuksena: matkakokemus linkittyy menneisyyden lisäksi myös nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Tutkimus tuottaa empiiristä ja teoreettista tietoa vähän tutkitusta aiheesta. Sen hypoteesina on, että matkan tutkimuksella voidaan tuottaa tärkeää tietoa pakkomuuttajien integraatioon keskeisesti vaikuttavasta elämänvaiheesta.

Hankkeen tutkijat:

Keskeiset yhteistyökumppanit:

SI: Marja Tiilikainen (ja muut hankkeen Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus tutkijat), Eveliina Lyytinen, Miika Tervonen

Muut Suomessa: Karina Horsti, Anna-Kaisa Kuusisto, Saara Pellander, SKS

Mobiliteettijaksot: Erika Lee & Cawo Abdi (Immigration History Research Center, University of Minnesota), Jennifer Hyndman (Centre for Refugee Studies, York University, Kanada), Giorgia Dona (Research Centre on Migration, Refugees and Belonging, University of East London), Nando Sigona (Institute for Research into Superdiversity, University of Birmingham)

Julkaisut:

Leinonen, Johanna (2018). Hanke pakolaismatkoista käynnistyy Siirtolaisuusinstituutissa syksyllä 2018. Siirtolaisuus-Migration 2, 32-35.

Tapahtumat:

Pakomatkoista pakkopalautuksiin -seminaari, 16.10.2018 Siirtolaisuusinstituutti.

Symposium: Producing (Im)Mobilities: Do States Create Vulnerabilities? 25.-26.4.2019, Siirtolaisuusinstituutti.

Symposium: The Ethics of Studying Forced Mobilities, 2.-3.4.2020, Siirtolaisuusinstituutti.