Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen
(Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective)

Suomen Akatemia, 2019-2023

Hankkeen johtaja: Akatemiatutkija, dosentti Johanna Leinonen

Hankkeen tavoite:

Hanke tutkii pakkomuuton, pakolaisuuden ja karkotusten aiheuttamien perheen hajaantumisten ylisukupolvista muistamista ja ylisukupolvisia vaikutuksia toisessa ja kolmannessa sukupolvessa. Tutkimus kohdistuu inkerinsuomalais- ja amerikansuomalaistaustaisiin, joiden vanhemmat ja/tai isovanhemmat kokivat pakkomuuttoja ja karkotuksia 1900-luvun alkupuolen Neuvostoliitossa (Stalinin vainoissa ja toisen maailmansodan aikana). Tutkimme perhemuistojen ylisukupolvista siirtymistä ja muistin katkoksia sekä sitä, miten eri kansallisvaltioiden muistipolitiikat ovat vaikuttaneet muistojen ylisukupolvisuuteen ja ylirajaisuuteen. Selvitämme myös, miten perheiden hajaantumiset menneisyydessä vaikuttavat perhesuhteiden rakenteeseen ja laatuun sekä mielen hyvinvointiin nykyisyydessä.

Hankkeessa kerättävät tutkimusaineistot:

Hankkeessa kerätään inkerinsuomalaisten jälkeläisten keskuudessa kyselyaineistoa ja elämäkertahaastatteluja. Amerikansuomalaisten osalta hyödynnetään olemassa olevaa arkistoaineistoa.

Kyselyt:

  • Keräämme kyselyaineistoja toisen sukupolven inkeriläisiltä sekä heidän lapsiltaan Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
  • Käytämme ensisijaisesti arkistoaineistoja ja väestörekistereitä inkeriläisten jälkeläisten tavoittamisessa.

Elämäkerralliset haastattelut:

  • Haastattelemme henkilöitä, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat inkerinsuomalaisia eli ovat historiallisella Inkerinmaalla asuneita suomalaisia ja kokeneet sittemmin pakkomuuttoja.
  • Haastateltavilla ei tarvitse olla inkeriläistä identiteettiä.
  • Haastatteluaineistoa kerätään Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja mahdollisesti Venäjällä.
  • Tavoitteenamme on löytää haastateltavia 5–10 suvusta eri maista, esimerkiksi serkuksia.

Turun yliopiston eettinen toimikunta on arvioinut tämän tutkimuksen eettisyyden.

Hankkeen tutkijat:

FT Aleksi Huhta (2022–2023)

Keskeiset yhteistyökumppanit:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Inkeriläisten sivistyssäätiö, Suomen Inkeri-liitto ry, Suomen Akateeminen Inkeri-Seura ry, Väestörekisterikeskus, Lakehead University Archive (Kanada). Lisäksi teemme yhteistyötä useiden tutkijoiden kanssa.

Ohjausryhmä: Sonia Cancian (Max Planck Institute for Human Development), Andres Kasekamp (University of Toronto), John Loehr (Helsingin yliopisto), Irina Takala (Petrozavodsk State University), Marja Tiilikainen (Siirtolaisuusinstituutti).