Svensk-Österbottniska samfundet 2020–2021

Tutkijat: Liselott Sundbäck ja Magdalena Kosova

Hankkeessa tarkastellaan suomenruotsalaiseen maahanmuuttotutkimukseen liittyvää kirjallisuutta. Tavoitteena on selvittää, mitä on kirjoitettu ja tutkittu koskien ”Svenskfinland” aluetta. Bibliografiasta tehdään kirjallisuusanalyysi. Tämän analyysin pohjalta järjestetään työpajoja Pohjanmaalla, joiden tarkoituksena on heijastaa tutkimustilannetta ja kerätä tietoa kentältä, millaisia tutkimustarpeita on olemassa. Hankkeesta tulee raportti syksyllä 2021.